A fehér akác védelmében, avagy egy 2012-es magyar kormányrendelet margójára

Akac „Poros magyar nyár napja ver
 Szőke akácot, árva nyárfát,
 Köröskörül fény, csönd delel
 S árokban szunnyadnak a kácsák.
Az élet alszik, nem dalol,
 Távírópózna égbe bámul,
 Sürgős hír száguld valahol,
 De itt nem tudnak a világrul.
Minek is arról tudni most,
 Veszett fejszének a nyeléről,
 Mikor pazarlón úgy zuhog
 Az arany nyíl a szürke égből?” (Juhász Gyula: Alföldi utca)

Védjük meg a fehér akácot!  

A Fidesz vezetésű kormányzat, igazán helyeselhető módon aláírásokat gyűjt a csüngő virágú fácskák védelmében. Bizony, védjük meg poros Alföldünk, helyenként csak egyetlen növényét, az aranylóan csorgó akácméz egyik feltételét!

Védjük meg a fehér akácot – a Fidesz vezetésű magyar kormány egyik, kissé meggondolatlanul hozott rendeletétől!

Igen, nincs itt semmi tévedés vagy sajtóhiba: a FIDESZ vezetésű MAGYAR KORMÁNY  rendeletétől. Mert nem az Európai Unió, hanem Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor írta alá 2012. június 15-i hatállyal azt a  törvényt, amellyel egy 2008-as kormányrendeletet szigorított.

 A 2008-as rendelet a fehér akácot és a cserjés gyalogakácot is (kivéve a kerti változatukat) az „inváziós fajú fás szárú növények” társaságába sorolta. Jóllehet nem tiltotta meg az ilyenek telepítését, de kötelezte a tulajdonost, a kezelőt „ a növény továbbterjedésének megakadályozására”.

2012-ben Orbán Viktor, aki mindenben a tökéletességre törekszik, az akácok hátrányára szigorított a korábbi rendeleten. Megtiltotta az agresszív példányok telepítését, sőt ezeknek még a kertészeti változatait is csak azzal a fenntartással engedte ültetni, hogytovábbterjedésének megakadályozása érdekében az újulat eltávolításáról ” köteles a tulajdonos gondoskodni.

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

2008-as rendelet.pdf

125/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a 2008-as módosítása)

2012-es rendelet.pdf a 125/2012. (VI. 26.) számon.

A fás szárú növények védelméről

 (2) Az ingatlan tulajdonosa… az (1. sz.) mellékletben meghatározott inváziós fajú fás szárú növény telepítése, pótlása esetén köteles a növény továbbterjedésének megakadályozására.

 (3) Fás szárú növény pótlása nem történhet az 1. mellékletben felsorolt fajok egyedeivel.

 

 (3) A közutak melletti fasor fahiányainak pótlása csak az adott fasor vonalába történő telepítéssel, a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, amennyiben annak környezeti feltételei adottak.

 (2) A közterületen lévő fasor fahiányainak pótlása csak az adott fasor vonalába történő telepítéssel, a fasorra jellemző faj, fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti feltételei adottak.

4) Ha a pótlás az 1. mellékletben szereplő inváziós fás szárú növény kivételként meghatározott kertészeti változataival történik, az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy az ingatlanon lévő fás szárú növényekkel bármely jogviszony alapján rendelkezni jogosult használója (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni a fás szárú növény továbbterjedésének megakadályozása érdekében az újulat eltávolításáról

  1. sz. melléklet

 Inváziós fajú fás szárú növények

 Magyar név Tudományos név

akác* Robinia pseudo-acacia

amerikai kőris* Fraxinus americana

bálványfa* Ailanthus altissima

gyalogakác Amorpha fruticosa

kései meggy Prunus serotina

zöld juhar Acer negundo

 * Kivéve a kerti változatot

  1. sz. melléklet

 Inváziós fajú fás szárú növények

Magyar név Tudományos név

fehér akác* Robinia pseudoacacia

amerikai kõris* Fraxinus pennsylvanica

mirigyes bálványfa* Ailanthus altissima

cserjés gyalogakác Amorpha fruticosa

kései meggy Padus serotina

zöld juhar Acer negundo

* Kivéve a kertészeti változatok.”

Aki még ezután sem hiszi az eddigieket, olvassa el mindkét kormányrendeletet teljes egészében. A táblázatból letölthetőek!

Ha a kormányzat 2012-ben önként nemkívánatossá nyilvánította a fehér akác vad változatát (Robinia pseudoacacia) és a kerti akác terjedésének is gátat szabott, a hivatalos iratok szerint, akkor most, 2014-ben minek a felhajtás. Minek a hecckampány az Unió ellen?

Hiszen az Európai Bizottságban még csak most készül egy rendelet az invazív fajok meghatározásáról, az azokkal szembeni védekezés lehetőségeiről.  Az Európa parlamentben Magyarország és miniszterelnöke úgyszintén teljes joggal állást foglalhat, szavazhat a készülő törvénnyel kapcsolatban. Elmondhatja, hogy ő már megtette a szükséges védelmi intézkedéseket a fehér akác ellen.

Minek a fölösleges aláírásgyűjtés a Fidesz többségű kormányzat részéről? Egyáltalán ki ellen, mi ellen gyűjt? A saját rendelete ellen?

Elég lenne módosítani a módosítást, a 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendeletet. Ez csak pár tollvonást jelentene, majd Orbán Viktor újabb szignója, és kész!

Vagy akkor nincs ürügyünk az Európai Unió ellen „harcolni”? Oda se neki! Majd lesz másik.

(Provincia)

  P. S.  Most olvastuk a sajtóban, hogy Orbán Viktor hősiesen és eredményesen száll szembe egész Európával a magyar akácért. „A miniszterelnök kegyelmet kért a magyar akácoknak, és José Manuel Barroso ezt meg is adta” – így Szijjártó Péter.

Ez igazán örvendetes, miniszterelnökünknek most már csak önmagával kellene dűlőre jutnia, hogy a 2012-ben kiadott rendeletét melyik irányba módosítsa. 🙂

 

akac_buszvegklSzűkebb hazámban igen komolyan veszik Orbán Viktor 2012-es, az akácra vonatkozó rendeletét. Ezt a patakpartot fiatal akácfasor szegélyezte. Szép volt, eddig nem zavart senkit.

akac_buszvegallomas2klA madárfészek is csaknem elkészült, amikor megjelent az irtó-brigád