július 2015

Afghan refugee accuses Hungarian police of stealing her professional certificate |  video

Pécs, 2015.07.15.   In the little Park in front of the railwaystation of Pécs we met an Afghan family. “Where are your shoelaces?”, I asked the man. His wife, who claimed to be an English teacher, told us, the Hungarian police had taken away the laces and his belt. In addition, she gave six documents to the police, but got back only 5 papers. Their testimony – she said “education paper”,

20150717_menekultek_Pecsett_9397kl

Monda azután az Úr: Mivelhogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnök felettébb megnehezedett:21 Alámegyek azért és meglátom, vajjon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é vagy nem? tudni akarom.22 És elfordulának onnan a férfiak, és menének Sodomába: Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala.23 És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a gonosszal egybe?24 Talán van ötven igaz abban a városban,

2015.07.15.: Afgán és szír menekültek ellátásában segédkeznek civilek a pályaudvaron Pécsett

A Pécsi pályaudvaron mindennap 30-40 szíriai, afgán, etiópiai és más országból érkező menekültek várnak az IC-re. Most 307 civil segédkezik a menekültek ellátásában. De további adományok szükséges lennének, elsőként ásványvíz, borotva, zokni, cipőfűző, táskák, törölközők, gyógyszereket stb., de természetesen kis játékszer a gyerekeknek és pénz a további ellátás szervezéséhez is. A képgalériához