Afghan refugee accuses Hungarian police of stealing her professional certificate | video

Pécs, 2015.07.15.

 

In the little Park in front of the railwaystation of Pécs we met an Afghan family.

“Where are your shoelaces?”, I asked the man.

His wife, who claimed to be an English teacher, told us, the Hungarian police had taken away the laces and his belt. In addition, she gave six documents to the police, but got back only 5 papers. Their testimony – she said “education paper”, we thought on an approval (as teacher) – the police has kept, and “they showed it [= the papers] to me: … and I saw, one of it is lost. And when I said it to them they said: ‘Just go!’ and my husband was pushed into the car.”

Magyar összefoglaló

Afgán menekült vádolja a magyar rendőrséget, hogy az eltulajdonította a szakmai oklevelét.

A pécsi állomás melletti parkban találkozott a film készítője az afgán menekült családdal.
Arra kérdésre; mi a foglalkozásuk, a férj válaszolja, hogy a felesége angol tanárnő. Még azt is hozzá teszi, cipőjére mutatva, hogy a magyar rendőrség elvette a cipőfűzőjét és az eredeti nadrágszíját.
A feleség pedig elpanaszolja; a magyar rendőrségen a tőle elkért 6 okmányból egyet visszatartottak, mégpedig a tanulmányait bizonyító iratot, amit ő “education paper”-nek nevez. Aznap, amikor a videó-készült, vette észre az asszony, hogy az említett papírja hiányzik, és rögtön szóvá is tette a rendőrségnek, azok azt mondták neki: ‘Menjenek’, és férjét benyomták az autóba.”  Ez az irat nagyon fontos a számára.
Még azt is elmondják, hogy a magyar rendőrség ujjlenyomatot vett tőlük, mintha bűnözők, vagy legalább is gyanúsítottak lennének.

Egyre több menekült jön Pécsre

20150717_menekultek_Pecsett_9387kl

Egyre több menekültek jön Pécsre …

Monda azután az Úr: Mivelhogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnök felettébb megnehezedett:21 Alámegyek azért és meglátom, vajjon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é vagy nem? tudni akarom.22 És elfordulának onnan a férfiak, és menének Sodomába: Ábrahám pedig még az Úr előtt áll vala.23 És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a gonosszal egybe?24 Talán van ötven igaz abban a városban, avagy elveszted-é, és nem kedvezel-é a helynek az ötven igazért, akik abban vannak?25 Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz mint a gonosz: Távol legyen tőled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-é igazságot?26 És monda az Úr: Ha találok Sodomában a városon belől ötven igazat, mind az egész helynek megkegyelmezek azokért. […] (Teremtés 18.20-26.)

20150717_menekultek_Pecsett_9389_cut_800x600_nyil

… de több segítség is.

És [Ábraham] monda: Ne haragudjék kérlek az én Uram ha szólok még ez egyszer: Hátha találtatnak ott tízen? És Ő monda: Nem vesztem el a tízért. (Teremtés 18.32.)

További fotók a képgalériában

2015.07.15.: Afgán és szír menekültek ellátásában segédkeznek civilek a pályaudvaron Pécsett

A Pécsi pályaudvaron mindennap 30-40 szíriai, afgán, etiópiai és más országból érkező menekültek várnak az IC-re. Most 307 civil segédkezik a menekültek ellátásában. De további adományok szükséges lennének, elsőként ásványvíz, borotva, zokni, cipőfűző, táskák, törölközők, gyógyszereket stb., de természetesen kis játékszer a gyerekeknek és pénz a további ellátás szervezéséhez is.

A képgalériához