„Magyar Nemzet“: Visegrád-Studentenverein wird gegründet

Studentenkolleg in Pécs-Uránváros

Bericht: Adrienn Csókás  für „Magyar Nemzet“ – Übersetzung ins Deutsche: Matthias H. Rauert

Studentenheim in Pécs-Fünfkirchen. Foto: Magdolna Kiss.
Nach Angaben der Studentengemeinden wurden die Hürden für den Fernunterricht von den Universitäten gut genommen. In diesem Jahr organisieren die Ungarn die Jahreshauptversammlung der Europäischen Studentengemeinden, deren Hauptthema die außergewöhnliche Bildung während der Epidemiesituation ist – sagte ein Mitglied der Präsidentschaft für auswärtige Angelegenheiten der Nationalen Konferenz der Studentengemeinden gegenüber der Zeitung „Magyar Nemzet“.

Dávid Kosztrihán betonte, dass bis Ende des Jahres eine V4-Studentenvereinigung gegründet werden soll, die in vielen Bereichen die Hochschulbildung in der Region fördern kann. Die Diskussion umfasste auch nichtsprachliche Prüfungen, den Dialog mit der Regierung und die Bewertung der Vertretung der Studierenden.
» Read more

Können wir Teil eines Wunders sein? Wird es eine Million Unterschriften geben?

UPDATE

Székler SchomlenburgJa, es hat geklappt! Hier ist das Ergebnis nachlesbar. Dazu hat die Zahl der Unterzeichner die eine Million um fast 9.000 überschritten. Aber leider reicht das nicht aus. Mindestens noch vier weitere europäische Länder müssen die erforderliche Mindeststimmenzahl erreicht haben. Bisher sind genügend Stimmen aus Ungarn, Rumänien und der Slowakei eingegangen.

LEHREN AUS DEM ERGEBNIS, FEHLER
Was ist der Grund, warum indigene Minderheiten in anderen Teilen Europas diese Gelegenheit nicht genutzt haben? Können sie sich, wenn sie erfolgreich sind, direkt an die Union wenden?
Wo sind die Minderheiten in West-, Südwest- und Mitteleuropa, Roma, Deutsch, Friesisch, Dänisch, Sorbisch, Baskisch, Katalanisch, Galizisch, Armenisch, Rätoromanisch, Gradiste, Bosnisch usw. sprechenden Menschen?

Verstehen sie nicht, dass die Rede von ihnen ist? Dies ist nicht nur eine Sache der Ungarn. Unter den 100 Millionen in der Minderheit lebenden europäischen ethnischen Minderheiten gehört nur eine ethnische Gruppe zu den Ungarn.

Natürlich hatte es wie jedes Abstimmungssystem seine Mängel – oder?
» Read more

Részesei lehetünk a csodának? Meglesz az egymillió aláírás?

 

2020. 05. 08.  FRISSÍTÉS – UPDATE

Igen, megvan! (Itt olvasható is az eredmény) Sőt az aláírók száma csaknem 9000-el meghaladta az egymilliót. De ez még sajnos nem elég. Még legalább négy európai országból el kell érnie a szavazatoknak a szükséges minimális számot. Eddig az elegendő szavazatok Magyarországról, Romániából és Szlovákiából érkeztek.

AZ EREDMÉNY TANULSÁGAI, HIBÁK

  • Mi az oka, hogy Európa más részein élő őshonos kisebbségek nem éltek ezzel a lehetőséggel? Hiszen sikeres akció esetén közvetlenül pályázhatnak az Uniónál?
  • Hol vannak az Európa nyugati, délnyugati és középső részén kisebbségben élő, roma, német, fríz, dán, szorb, baszk, katalán, galíciai, örmény, rétoromán, gradistyei, bosnyák stb. nyelvű emberek?
  • Nem értik, hogy róluk van szó?  Ez nemcsak a magyarok ügye. A kisebbségben élő  100 millió európai etnikum között csak egy etnikum a magyarok egy része.

Természetesen, mint minden szavazási rendszernek, ennek is voltak hibái.

  • A finisben megjelent a technika ördöge, és a rendszer akadozott, vagy hosszú ideig nem volt elérhető. Ezzel nyilván elveszett azok aláírása, akiknek elfogyott a türelmük, hogy újból próbálkozzanak.
  • Ennél jóval nagyobb gondot vettünk észre, sajnos túl későn. (Ma jeleztük is a szervezőknek) A brüsszeli rendszer (tehát ha németre váltjuk a formulát) nem fogadta el a német “ß” betűt, pl. a “Straße“-ban, csak “ss” -el írható be (így Strasse). Ez a felület ugyanis igazolványok helyett lakcímet kért, a német lakcímekben pedig gyakori a Straße végződés.
    Ha tehát a német nyelvű aláíró a szokott módon tölti ki a lakcím rovatát, akkor a “HIBA – HIBA – HIBA” jelzéssel utasította vissza a német aláíró felület az aláírást. De ettől a hibajelzéstől a német aláíró nem tudja meg, mi a hiba lehetséges oka, és így nem tudja megoldani a problémát. Egy idő után föladja a küzdelmet. Ez pedig azt jelenti, hogy több tízezer aláírás biztosan elveszett a német nyelvterületről.

Mindezek ismeretében európai polgárként elvárjuk az Uniótól, hogy megadja (a már korábban a koronavírus miatt) igényelt hosszabbítást!

 

Igen, ha aláírja itt ma éjfélig!

 

Miről van szó?

Az európai kontinensen több mint 100 millió európai 400-nál is több kisebbségi közösség valamelyikéhez tartozik. A kisebbség definíciója jelenleg: “Általában egy társadalmi csoporton belül az a kisebb létszámú csoport, amely valamilyen ismérv révén különbözik a többségtől. Leggyakrabban etnikai, nemzetiségi, nyelvi, vallási” alapon.” (EUROMOSAIC)

» Read more

1 2 3 9