A fájdalom falánál

40 éves koruk táján, daganatos betegségben elhunyt

pécsi unokatestvéreim emlékére

 

Június elején halt meg egyik unokahúgom agydaganatban. Mostanáig – a szokásos megfázásos betegségeket leszámítva – szinte kicsattant az egészségtől. Nem ivott, nem dohányzott, nem volt semmi szenvedélye. Csupán dolgozott, és élt Magyarország egyik városában, itt a Mecsek lábánál. Vezető állást töltött be egy külföldi érdekeltségű konszernnél. Jól bírta a munkát, szinte csak annak élt, szerette a foglalkozásával járó utazásokat, fáradhatatlannak látszott. Jó kedélyű, kellemes társasági ember volt.  Szerettem.

A külhoni anyavállalat, azonban váratlanul leépítette leányvállalatait, a mi városunkban is. Unokahúgom munkahelye ezáltal megszűnt, vele együtt mindaz a világ, amit felépített magának, amiben otthonosan mozgott, máról-holnap összeomlott. Igaz kapott egy még jobb ajánlatot, de egy másik városban, egy kis porfészekben, nem túl messze lakhelyétől, de ahhoz messze, hogy naponta utazgasson. Az éppen elkészült és szépen berendezett új lakását, szüleit, barátait itt kellett hagynia. Új munkahelye közelében kellett szállást bérelnie.

December elején kezdett az új cégnél. Ekkor jelentkeztek először a rák tünetei: hányinger, amit enyhe, de szokatlan fejfájás kísért. A januárban végzett biopszia állapította meg a szörnyű diagnózist: tumor. Márciusra írták elő az első kemoterápiát és a sugárkezelést.

–      Majd hétvégén jövök haza – búcsúzott, könnyedén, ahogy szokott – tőlem is, mert éppen találkoztunk a kertkapujuknál.

–     Anyósomat is műtötték 50 éves kora körül agytumorral, és azután még élt 42 évet… – kezdtem.

–      Engem csak kemo- és sugárterápiával fognak kezelni – válaszolta erre, és most mégis végigfutott arcán valami bágyadt szomorúság. Ahogy rám nézett, akkor vettem észre szemében a félelmet.

Furcsállottam, hogy nem műtik. Ugyanakkor reménykedtem, talán enyhe formájú, jóindulatú duzzanatról van szó.

Áprilisban, húsvétra hozták haza. A kezelésektől átmenetileg lebénult, de bíztak a gyógytornászban, majd az lábra segíti. Akkor is nála volt a tornásznő, amikor pár mandarinnal a szatyrunkban meglátogattuk, de nem láthattuk, mert még tartott az óra.

Többet nem találkoztunk.

Húsvét után szinte állandó fejfájás gyötörte, sugárban hányt, végül már csak epét.

Visszakerült a kórházba, mesterségesen táplálták, deréktól lefelé újra megbénult. Nyugtatózták, újabb gyógyszeres kezelést helyeztek kilátásba, majd ha a hányás csillapul. Aránylag jól tűrte a megpróbáltatásokat, csak az orrszonda zavarta.

Szinte naponta érdeklődtünk szüleinél, szerettük volna meglátogatni, de előbb betegség akadályozott, majd elapróztak a dolgok. Végül késő lett. Június elején, egy esős vasárnap délután aludt el. Ekkor már egy napja nem volt eszméleténél, a daganat szétrobbant fejében, és keringési rendszere összeomlott. 40 évet élt.

Édesanyámmal pár nap múlva meglátogattuk a hozzátartozókat. Az anya fogadott minket. Kerestük az együttérző szavakat. Milyen nehéz ilyenkor bármit is találni!

–     Nagyon sajnáljuk, olyan jó lélek volt. Egyetlen vigasztaló, ha lehet ezt mondani, hogy nem szenvedett sokat, hogy gyorsan elment, ha már mennie kellett – kezdtem ügyetlenül.

–     Igen, az orvosok is ezzel vigasztaltak – kapott a szón az anya.

Amikor már elbúcsúztunk, indultunk volna hazafelé, megállt a ház déli falánál, mi szemben vele. Sejtettük, valami nyomja még a szívét.

–     Azért ment el ilyen gyorsan, mert nem akarta, hogy sokáig szenvedjünk miatta. Nem akarta, hogy sokáig nézzük kínlódását – szólalt meg végül.

Nekünk mondta, de üres tekintettel valahová a hátunk mögé, messze nézett. Ahol a lemenő nap sugarai vörös patakként csorogtak le a hegyek zöld bársonyán, a völgyet keletről bezáró domb fölső harmadát pedig bearanyozták.

–  Jó lélek volt – ismételtem.

–   Aznap is így, ugyanitt álltam a házfalnál. Később akartuk meglátogatni… A barátnője ült az ágya mellett, akkor már kómába esett, alig hallhatóan lélegzett. Egyszer csak ez a gyenge pihegés is abbamaradt. A váratlan csöndre barátnője felfigyelt, közelebb hajolt hozzá. Olyan volt, mintha aludna, mintha lágy mosoly derengene át rajta. De csöndesen és mozdulatlanul feküdt. Barátnője hívta a nővért, az orvost, akik megállapították a halál beálltát. Emlékszem, itt álltam a falnál, pontosan akkor megeredt a könnyem. „Kislányom elengedlek” mondtam ki hangosan, és abban a pillanatban elment – mondta száraz szemmel, monoton hangon.

Úgy hangzott, mint egy ősi sirató. A fájdalom zuhatagja kibuggyant belőle, nem tudta már visszafogni, teljesen önálló irány vett.  Meghatottan, némán hallgattuk.

–     Előző nap még beszélgetett velünk, jobban volt, vidám, bizakodó, megpuszilt, úgy búcsúzott tőlünk. Kérdezte a kertet. Az volt a mindene, nagyon értett hozzá. „Ugye, Anya, nem hagyjátok el? Ki kell ültetni már a ládás virágokat szabad földbe.”

A szokásos nyár eleji pompájában ragyogott a kert, talán a kis egynyári virágok bólogattak kókadtabban, mintha osztoznának a lakók bánatában.

–     Nem tudom elhinni, néhány hónappal ezelőtt még itt állt mellettem, nevetgéltünk… „Anya ültessünk mi is hársfát, jó a teája megfázásra, amikor a fa virágzik, az egész környéket elárasztja illatával, mennyire szeretem. Milyen frissen árad be a szobámba, ha esténként kitárom az ablakomat” – javasolta egyszer. Vettünk egy kis csemetét. Most néztem meg, éppen virágba borult. Valahonnan hozott egy szőlőtövet is pár éve: „Anya erre nagyon vigyázzatok, ez valami különleges fajta, igen jóízű.” Idén virágzott először. Vannak rajta kis bogyók is. Szegény kislányom, ő már nem kóstolhatja meg a szőlő termését.

Ezt most olyan szépen mondta. Ettől hirtelen Jézus szavai visszhangzottak fülemben, aki az utolsó vacsorán így búcsúzott tanítványaitól, ezzel próbálta őket fölkészíteni arra, ami őrá magára és rájuk várt: „Mondom nektek, mostantól nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom veletek Atyám országában.” (Mt. 26. 29.)

–    Szegény – szakítottam meg panaszát bátortalanul.

Pedig nem ezt akartam, hanem reményteljesebbet, azt, hogy „ne legyen szomorú, akit most gyászol, az ennél sokkal finomabbat kóstolhat, a túlvilági lakoma összes édességét választhatja.” De mi még a szavainkkal is ilyen esendőek vagyunk, ha tudjuk is mit kellene, akkor sincs bátorságunk kimondani a megfelelőt. Azt hiszem azonban, az anya nem várt mást, csak kis részvétteljes hallgatást.

–     Hát most csináljuk ezt a kertet, csináljuk, amíg tudjuk.

Nem sírt, nem átkozódott, tehetetlenül átadta magát valaminek, amit nem akart, mert nem tudott megérteni. Állt lecsüngő kézzel a házfal előtt, miként a fájdalom élő szobra, mint a gyermekeit sirató pogány Niobé, mint a keresztény Pieta, mint az ősanya, akiben abban a pillanatban a világ összes szenvedése egyesül.

Fájdalmának örvénye észrevétlenül ragadott el. Nem védekeztem, hagytam, hogy elborítson, hogy lebénítson, hogy elfoglalja minden gondolatomat, ez volt az egyetlen, amit tehettem érte.

 

Pécs, 2012. július 1.

Kiss Magdolna

Nem lesz kénsavas technológia a pécsi uránbányában?

2012.07.23.: A Wildhorse sajtóközleménye:

http://www.pecsistop.hu/regio/megszolal-vegre-a-wildhorse-a-pecsi-uranbanya-ugyeben/1067602/ …

2012.07.24.: … meg a neMecsek Mozgalom válasza:

Nincs veszélytelen megoldás

A neMecsek Mozgalom nem bármi ellen tiltakozik, hanem a mecseki uránbányászat újraindítása ellen jött létre. A konkrét tények: 2012 február 7-én együttműködési megállapodást kötött a Wildhorse Energy a Mecsekérc és a Mecsek Öko Zrt-vel, hogy vegyesvállalatot hozzanak létre az uránbányászatra. 2012 május 29-i bizottsági ülésen tulajdonosi hozzájárulást kértek a pécsi önkormányzattól, a területén végzendő kutatófúrásokhoz. 2012. június 26-án a magyar kormány határozatot hozott a mecseki uránbányászat újraindításáról. Szerintünk nem hangulatkeltés ezekre reagálni.
Az uránbányászattal szembeni félelmeket alaptalannak nyilvánítani viszont sértő a környéken élő emberekre és az uránbányász családokra nézve, hiszen több generáción keresztül működött itt uránbánya. Volt alkalmunk megismerni például a radioaktív radongáz hatásait, a környezet és egészségrombolást.
A hiányos és pontatlan információkról a Wildhorse Energy hiányos és pontatlan kommunikációja tehet, ezért egyedül ők a felelősek.
A műszakilag kivitelezhetetlen és több országban betiltott ISL technológiát éppen a Wildhorse ültette bele a köztudatba 2006 és 2008 között. Mi tudjuk, hogy 2008-ban világosan a hagyományos mélyművelésű bányászat mellett döntöttek, azonban ezt a váltást nem igyekeztek tisztázni a közvélemény előtt.
Üdvözöljük, hogy most 2012-ben már hajlandóak eloszlatni ezt a félreértést.
Amíg az egyetlen működő bányával sem rendelkező Wildhorse Energy hat év munka után továbbra is csak „valamilyen más eljárás”-ról nyilatkozik a tervezett uránbányászat kapcsán, addig joggal feltételezhetjük: vagy nem tudják, hogy mit akarnak csinálni, vagy visszatartanak információkat.
Jelenleg a Pécs területére tervezett Kismélyvölgy dűlői és mecsekszentkúti tervezett kutatófúrások jelentenek aktuális veszélyt, ezért továbbra is arra kérjük Pécs M. J. V. polgármesterét, Dr. Páva Zsoltot, hogy a kért tulajdonosi hozzájárulást ne adja ki a Wildhorse Energynek.

NeMecsek Mozgalom

Pécs, 2012. július 23.

Deutsche Deutsch Übersetzung (Matthias H. Rauert):

Die NeMecsek-Bewegung kämpft nicht gegen irgendetwas, sondern dagegen, dass die Uranmine im Mecsek wiedereröffnet wird. Die konkreten Tatsachen:

– Am 7. Februar 2012 kam es zu einem Kooperationsvertrag zwischen der Wildhorse Energy, der Mecsekerz und der Mecsek Öko AG mit dem Ziel, dass ein Gemeinschaftsunternehmen über die Uranmine zustande komme.
– Am 29. Mai erbat man im Rahmen einer Sitzung eines Komitees von der Kommune als Eigentümer des Gebietes die Zustimmung zur Durchführung von Erkundungsbohrungen.
– Am 26. Juni beschloss die ungarische Regierung die Wiedereröffnung der Uranmine.

Unserer Meinung nach ist es keine “Stimmungsmache”, darauf zu reagieren. Die mit der Wiedereröffnung der Uranmine verbundenen Befürchtungen unbegründet zu nennen, beleidigt die in ihrer Umgebung lebenden Menschen und die Uranbergbauarbeiterfamilien. Immerhin arbeitete die Uranmine mehrere Generationen lang. Wir hatten genug Gelegenheit, zum Beispiel die Wirkung des radioaktiven Radon-Gases, die Zerstörung der Umwelt und der Gesundheit kennenzulernen.
Die lückenhaften und ungenauen Informationen der Firma Wildhorse Energy ziehen eben eine entsprechende Kommunikation nach sich, wofür allein die Firma die Verantwortung trägt. Die technisch unbeherrschbare und in mehreren Ländern verbotene “In-situ-leaching”-Technologie (ISL) brachte Wildhorse selbst zwischen 2006 und 2008 öffentlich zu Bewusstsein. Wir erinnern daran, dass sich Firma 2008 klar und deutlich für den traditionellen Tiefbau entschieden hatte, indessen aber nicht bestrebt war, die jeweilige Änderung in der Öffentlichkeit zu erklären. Wir begrüßen es nun, dass man jetzt in 2012 dazu neigt, die Missverständnisse aufzuklären.
Solange die Firma Wildhorse Energy, die nicht eine einzige arbeitende Mine betreibt, nach sechs Jahren Arbeit sich weiterhin nur über “irgendwelche andere Verfahren” äußert, behaupten wir mit Recht: Entweder weiß sie nicht, was sie machen will, oder sie hält Informationen zurück.
Die gegenwärtig auf Pécser Gebiet im Kismélyvölgyer Weg und in Mecsekkút geplanten Probebohrungen [im Westen von Pécs, ca. 4 km vom historischen Stadtkern, Anm. der Redaktion] stellen eine aktuelle Gefahr dar. Deshalb bitten wir weiterhin den Bürgermeister der Freien Stadt Pécs, Dr. Zsolt Páva, er möge als Eigentümer der Firma Wildhorse Energy seine Zustimmung verweigern.

neMecsek Bewegung

 

Please join us at facebook.com:
Nem akarunk uránbányát Pécs alatt!

A neMecsek Mozgalom tagjainak közös nyilatkozata

Nyilatkozat
július 19, 2012
Aláírásoddal csatlakozhatsz a mozgalomhoz! →

A neMecsek Mozgalom tagjainak közös nyilatkozata

A helyzet

2012 február 7-én együttműködési megállapodást írt alá az ausztrál Wildhorse Energy a már megszűnt ércbényászati vállalat két állami tulajdonú utódjával a Mecsekérc Zrt.-vel és a Mecsek-Öko Zrt.-vel annak érdekében, hogy a Mecseki Urán Projektben vegyes vállalatot hozzanak létre az uránbányászat újraindítására.

2012 május 29-én a pécsi önkormányzat városfejlesztési és kommunális bizottsága egyhangú döntéssel levette napirendjéről a Wildhorse Energy kérelmét, amelyben Páva Zsolt polgármestertől kért tulajdonosi hozzájárulást kutatófúráshoz a pécsi Kismélyvölgy dűlőben.

2012 június 26-án a magyar kormány határozatot adott ki a mecseki uránbányászat újraindításáról, illetve ennek érdekében a vegyesvállalat létrehozásáról.

E kormányhatározat értelmében 2012 október 15-ig Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter gondoskodik arról, hogy az új vegyesvállalat készítse el azt a tanulmányt, amely majd a bányanyitásról szóló kormánydöntést alapozza meg.

Célunk, hogy megakadályozzuk a mecseki uránbányászat újraindítását, nem akarunk uránbányát Pécs alatt!

Érveink

az uránbányászat káros a dolgozók egészségére
az uránbányászat veszélyt jelent a környezetében élők egészségére
az uránbányászat veszélyezteti Pécs ivóvízbázisát
a mélyművelésű uránbányászat a források, kutak kiszáradását okozhatja
az uránbányászat nem oldja meg térségünk foglalkoztatási gondjait, viszont újabb problémákat okoz
az urán árának alakulása kiszámíthatatlan, egy ilyen költséges bánya bármikor bezárhat
fenntartható tevékenységekkel is lehet munkahelyet létrehozni
az uránbányászat újraindítása csökkenti a pécsi ingatlanok értékét
az uránbányászat újraindítása veszélyt jelent Pécs turisztikai, egyetemvárosi vonzerejére így gazdasági károkkal is jár
az uránbányászat újraindítása szemben áll a város valamennyi 21. századi stratégiai, fejlesztési céljával.
Ezért alulírottak, a neMecsek Mozgalomhoz csatlakozók, minden érintettet és érdeklődőt arra buzdítunk, hogy önállóan tájékozódjanak, nyilvánítsanak véleményt, szervezkedjenek személyes kapcsolati rendszerükben. Meg kell mutatnunk, hogy állampolgárként van bátorságunk állást foglalni. Mutassunk példát képviselőinknek: mi nemcsak várjuk, hogy megtörténnek-e velünk a dolgok vagy sem, hanem kiállunk magunkért,környezetünk és utódaink életfeltételeinek védelméért.

Pécs, 2012. július 19.

Deutsche Übersetzung:

Presseerklärung
19. Juli 2012

Mit deiner Unterschrift kannst du dich der Bewegung anschließen! →

Gemeinsame Erklärung der Mitglieder der Nemecsek-Bewegung

Die Lage:

‒ Am 07. Februar unterschrieb die australische Firma Wildhorse Energy Ltd. mit der Mecsekerz geschlossene AG und der Mecsek Öko geschl. AG – zwei in staatlichem Besitz befindlichen Nachfolgefirmen des bereits eingestellten Erzbergbauunternehmens – einen Vertrag mit der Absicht, in einem „Mecseker Uran Projekt“ ein Joint Venture zur Wiedereröffnung der Uranmine zu bilden.
‒ Am 29. Mai nahm das Komitee für Stadtentwicklung und Kommunales der Pécser Verwaltung in einem einstimmigen Beschluss den Antrag der Wildhorse Energy Ltd. an, in welchem von Bürgermeister Páva die Zustimmung zu Probebohrungen im Kismélyvölgyer Weg in Pécs beantragt wurde.
‒ Am 26. Juni gab die ungarische Regierung einen Beschluss zur Wiedereröffnung der Uranmine bekannt sowie in diesem Interesse ihre Zustimmung zur Bildung eines Gemeinschaftsunternehmens.
‒ m Sinne dieses Regierungsbeschlusses sorgt Frau Lásló Német, Ministerin für Entwicklung, dafür, dass das neue Gemeinschaftsunternehmen bis 15. Oktober 2012 eine Studie fertigt, welche dann für einen Regierungsbeschluss zum Bergbau die Grundlage bildet.

Unser Ziel ist es, die Wiederinbetriebnahme einer Uranmine im Mecsek zu verhindern. Wir wollen keine Uranmine unter Pécs!

Unsere Grundsätze:

Die Uranmine ist schädlich für die Gesundheit der Arbeitnehmer;
Die Uranmine stellt eine gesundheitliche Gefahr für die in ihrer Umgebung Lebenden dar;
Die Uranmine gefährdet die Trinkwasserbasis von Pécs;
Eine Uranmine im Untertagebau kann das Versiegen der Wasserquellen verursachen;
Die Uranmine löst die Beschäftigungsprobleme unseres Raumes nicht, verursacht vielmehr neue Probleme;
Die Preisentwicklung des Urans ist unvorhersehbar, eine Mine zu solchen Kosten kann jederzeit geschlossen werden;
Mit dem Betrieb eines solchen Unternehmens kann man auch (anderswo) Arbeitsplätze schaffen;
Die Wiederinbetriebnahme einer Uranmine senkt den Wert der Pécser Immobilien;
Die Wiederinbetriebnahme einer Uranmine bedeutet eine Gefahr für Pécs’ touristische Anziehungskraft und den Ruf der Stadt als Universitätsstadt, so dass es zu wirtschaftlichen Schäden kommen kann.
Die Wiederinbetriebnahme der Uranmine widerspricht dem Ziel jedweder strategischen Entwicklung der Stadt für das 21. Jahrhundert;

Daher streben die Unterzeichneten, die in der neMecsek-Bewegung zusammengeschlossen sind, dahin, dass alle Betroffenen und Interessierten sich selbstständig informieren, öffentlich ihre Meinung äußern (können) und sie sich in ihren Kreisen persönlich organisieren. Wir müssen zeigen, dass wir als Staatsbürger mutig unseren Standpunkt beziehen. Zeigen wir unseren Abgeordneten ein Beispiel: Wir warten nicht darauf, dass etwas mit uns geschehen werde oder nicht, sondern schützen unsere Umwelt und die Lebensbedingungen unserer Nachfahren selbst.

19. Juli 2012

Anmerkung des Übersetzers:

Die Übersetzung der Erklärung ins Deutsche ist kanonisch, das heißt, es wird nicht an jeder Stelle wörtlich übersetzt, sondern für ungarische Ausdrücke entsprechende deutsche Fachbegriffe verwendet. Beispiel:
„ uránbányászat újraindítása“ = wörtlich: Wiedereröffnung der/einer Uranmine. Gemeint ist im Deutschen aber nicht die Eröffnung als einmaliger Akt, sondern der Dauerbetrieb des Unternehmens.
„kutatófúrás“ = eigentlich: Explorationsbohrungen; im Dt. ist der Begriff „Probebohrungen“ üblich.
„ kutak kiszáradását“ = wörtlich: Austrocknen der Brunnen. Gemeint sind die in Gebirgsgegenden üblichen Quellen, die zur Bewässerung der Gärten dienen.
Wir behalten uns vor, die Inhalte dieser Erklärung zur näheren Erläuterung mit zwischenzeitlich veröffentlichten Webinhalten zu verlinken.
Matthias H. Rauert

 Angol fordítás/English translation:

Declaration of the members of the neMecsek Movement

The situation

On February 7, 2012, a cooperative agreement (contract) was signed by the two state-owned Hungarian companies (Mecsekérc Zrt. and Mecsek-Öko Zrt.), which were incorporated after the closure of uranium mining activities in Pécs, and an Australian company, Wildhorse Energy Ltd., with the explicit goal of restarting uranium mining in the Mecsek Hills around and underneath the city of Pécs, in southwestern Hungary.

On March 29, 2012, in spite of an attempt to keep the question from becoming public, the local government was pressured by citizens to delay voting on a proposal to allow explorative drilling by the company on city property, immediately bordering lots with private homes.

On June 26, 2012, the Hungarian government officially sanctioned the creation of a joint venture between the Australian company Wildhorse Energy Ltd. and the aforementioned two state-owned Hungarian companies, Mecsekérc Zrt. and Mecsek Öko Zrt., to explore the reopening of the uranium mine on the edge of Pécs. This is to be directly overseen by Mrs. László Németh, Minister of Development.

The government directive states that the new corporation will complete a study of the feasibility of uranium mining in the Mecsek Hills, upon which the government will base its decision to support the project or not.

Our goal is to prevent uranium mining in the Mecsek Hills. We won’t accept a uranium mine under Pécs!

The reasons:

uranium mining…

  • is dangerous to the health of the miners and other workers.

  • is a threat to the health of those living nearby.

  • will endanger the water table of Pécs and the drinking water supply.

  • will not solve the unemployment crisis in the region, but will instead create additional problems.

  • offers only uncertainty, because of the extreme variability of the market price of uranium it could close anytime.

  • takes away resources that could be used to create jobs in sustainable industry.

  • will decrease the value of real estate in Pécs.

  • will lead to economic harm, through its negative effects on tourism and on the attractiveness of Pécs to foreign and domestic students.

  • stands in direct opposition to every single one of the publicized local government strategies for development of the city and the region in the 21st century.

For these reasons, the members of the neMecsek Movement, and the undersigned supporters of the movement, encourage all citizens to gather information to make a decision on this issue, make their opinion heard, and organize within their own network of friends and contacts. We must demonstrate that we have the courage to express our opinions as citizens. Let us show our government representatives that we will not simply stand and watch as events influence our lives, but we will stand up for ourselves, for our environment, and to protect the quality of life of future generations.

July 19, 2012

Pécs, Hungary

1 53 54 55 56