Népszavazás és uránbánya

Péterffy Attila, az újonnan megválasztott pécsi polgármester választási programjában megígérte, hogy az “élhetőség megőrzése érdekében meg kell akadályozni az uránbánya megnyitását is. E célok eléréséért minden lehetséges jogi eszközt be kell vetni. Alapvetően helyi népszavazás kiírása és sikeres lebonyolítása az egyik legfontosabb eszköz“.1

A népszavazás azonban kétélű fegyver, sőt Pécs lakóit kicsit is ismerve inkább egyélű. Nyugodtan mondhatom, hogy a sok beszélgetés az idősekkel, akik nosztalgiával gondolnak a régi szép időkre, amikor a bányának köszönhetően egy egész városrész, Uránváros épült fel, Pécs tejjel-mézzel folyó Kánaán volt; beszélgetés a fiatalokkal, akiknek mindegy, csak legyen munka – indított ennek felismerésére. De nemcsak engem, tősgyökeres pécsit, hanem másokat is, olyanokat is, akik nem olyan régóta élnek itt.
» Read more

Aszfaltrajztól – az atomerőművekig

Először azt hittem a meleg ment az agyamra, amikor meghallottam, hogy Budapesten megtiltották a menekült gyermekeknek az elszenvedett borzalmak feldolgozásában segítő önfeledt rajzolást, mert e tevékenységüket a  közterület aszfaltján művelték. Hirtelen megképzett előttem gyermekkorom – abban az előző rendszerben -, amikor a járdákra ugrálós játékokat rajzoltunk krétával, vagy ház alaprajzát és családot játszottunk (ezt különösen kedvelték a csonka családban élők).  Senki nem szólt ránk, még a parkőr sem, az akkori köztisztasági felügyelő sem, aki pedig büntetett azonnal, ha a “fűre léptünk”, azaz a park szépen nyírt füvében szerettünk volna játszani, mert nekünk ott volt a kavicsos játszótér.

Nem álltam meg csak töprengésnél, megkerestem a köztisztasági törvényt, melynek 196. § (1)-a szerint köztisztasági szabálysértést követ el, aki “a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi…”

Ha a törvényt nézzük, akkor igen nagy fantáziára van szükség, hogy a krétarajzot valaki is szennyezésnek nézze.

Mert hát miből is áll a kréta:  A kréta a mészkő különleges változata. A tengervízből kiváló, kevésbé porózus, tömörebb diagenizált mészkő. Vagyis nem mérgező, természetes anyag, sőt ellentétben az aszfalttal semmi mesterséges anyagot nem tartalmaz.

Ha a kréta ártalmatlan, akkor talán a rajzoló személyében lehet a hiba?

20150428_Graffiti_Orban_latogatasara_Pecsett0087_800x600

A neMecsek Mozgalom tiltakozik aszfaltszöveggel a bodai atomtemető terve ellen, Orbán Viktor látogatása alkalmával

Kik is rajzolnak utóbbi időben aszfaltra, ezt is megnéztem:
1. Az ellenzék ott hirdeti időnként a programjait, vagy a civilek vélemény-nyilvánításának egyik eszköze.
2. A gyerekek, akiknek van még merszük közölni valamit a nagyvilággal.
3. Utóbbi időben pedig a migránsok gyermekei, akik ezzel – a kormányzati körök szemében – nagy veszélyt jelentenek az ország biztonságára.

Értem most már a tiltást.

Sőt a krétarajzok kapcsán vannak továbbgondolásra érdemes javaslataim.
Ha a krétarajz köztisztasági szabálysértésnek minősül, akkor ajánlom t. vezetőségünknek, hogy hasonlítsák össze az esőtől lemosódó krétarajzok környezetre gyakorolt hatását a bányászat, nehézipar, energiaipar és a hagyományos közlekedés káros anyagkibocsátásának környezetszennyező nagyságával. Garantáltan meglepő eredményekre fognak jutni.

A gépjárműből kifolyt olaj 300 méteres körzetben szennyezte az aszfaltot. Az eső sem mosta le, sőt az esővíz segítségével a patak felé vette útját

A gépjárműből kifolyt olaj 300 méteres körzetben szennyezte az aszfaltot. Az eső sem mosta le, sőt az esővíz segítségével a patak felé vette útját

Addig is elárulom; egy krétarajz-mérgezésbe még nem halt bele senki, de Kövágószőlősön az uránbánya miatt szinte minden családban meghalt egy-egy fő rákban. Népes városok váltak lakatlanná bánya- vagy atomerőműkatasztrófák következtében (Centralia, Csernobil). Jelenleg pedig az egész világ fölé magasodik fenyegetően Fukushima katasztrófája.

Esetleg azt is újra megfontolhatná jelen kormányzatunk, miért erőlteti az uránbányászatot, az atomerőműveket, az atomtemetőt Pécs városa közelében, és miért hanyagolja el a jóval kevésbé környezetterhelő, és sokkal emberbarátibb megújuló energiahordozók fejlesztését… és miért fordítanak fölöslegesen energiát az egyébként ártalmatlan krétarajzok üldözésére.

20150428_Graffiti_Orban_latogatasara_Pecsett0087_800x600.JPG

A krétarajzok nem akadályozzák a közlekedést. Mint a fotón látható, a városi hulladékkezelő autója probléma nélkül azonnal ráparkolt a feliratra, olvasásának megnehezítése végett

Végül megnéztem más európai nemzet hozzáállását az aszfalton “elkövetett” krétarajzok kérdéséhez. Németországban Elisabeth Schmidt, ügyvéd, a Berlini Gyermekvédelmi szövetség tagja úgy nyilatkozott: szabad krétával az aszfaltra rajzolni (ha az nem magánterületen van), az nem minősül környezetszennyezésnek, mivel a krétarajzok se nem rongálják a felületet, se nem akadályozzák a közlekedést (ha már elkészültek). Nem beszélve arról, hogy a következő esőzéskor általában nyomtalanul eltűnnek. Nyilvánvalóan vannak azért közlekedésbiztonsági szempontból bizonyos szabályok, amire figyelni kell a rajzok elkészítésekor. Magánterületen pedig ki kell kérni a tulajdonos engedélyét – de ez is egyértelmű minden felnőtt számára.

Konklúzió:

Meg kell újra és újra állapítanom, hogy még mindig erősen le vagyunk maradva Európától. Nos, hajrá, pár száz év múlva majd csak behozzuk ezt a lemaradást.

 Provincia

Források:

A neMecsek Mozgalom tagjainak közös nyilatkozata

Nyilatkozat
július 19, 2012
Aláírásoddal csatlakozhatsz a mozgalomhoz! →

A neMecsek Mozgalom tagjainak közös nyilatkozata

A helyzet

2012 február 7-én együttműködési megállapodást írt alá az ausztrál Wildhorse Energy a már megszűnt ércbényászati vállalat két állami tulajdonú utódjával a Mecsekérc Zrt.-vel és a Mecsek-Öko Zrt.-vel annak érdekében, hogy a Mecseki Urán Projektben vegyes vállalatot hozzanak létre az uránbányászat újraindítására.

2012 május 29-én a pécsi önkormányzat városfejlesztési és kommunális bizottsága egyhangú döntéssel levette napirendjéről a Wildhorse Energy kérelmét, amelyben Páva Zsolt polgármestertől kért tulajdonosi hozzájárulást kutatófúráshoz a pécsi Kismélyvölgy dűlőben.

2012 június 26-án a magyar kormány határozatot adott ki a mecseki uránbányászat újraindításáról, illetve ennek érdekében a vegyesvállalat létrehozásáról.

E kormányhatározat értelmében 2012 október 15-ig Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter gondoskodik arról, hogy az új vegyesvállalat készítse el azt a tanulmányt, amely majd a bányanyitásról szóló kormánydöntést alapozza meg.

Célunk, hogy megakadályozzuk a mecseki uránbányászat újraindítását, nem akarunk uránbányát Pécs alatt!

Érveink

az uránbányászat káros a dolgozók egészségére
az uránbányászat veszélyt jelent a környezetében élők egészségére
az uránbányászat veszélyezteti Pécs ivóvízbázisát
a mélyművelésű uránbányászat a források, kutak kiszáradását okozhatja
az uránbányászat nem oldja meg térségünk foglalkoztatási gondjait, viszont újabb problémákat okoz
az urán árának alakulása kiszámíthatatlan, egy ilyen költséges bánya bármikor bezárhat
fenntartható tevékenységekkel is lehet munkahelyet létrehozni
az uránbányászat újraindítása csökkenti a pécsi ingatlanok értékét
az uránbányászat újraindítása veszélyt jelent Pécs turisztikai, egyetemvárosi vonzerejére így gazdasági károkkal is jár
az uránbányászat újraindítása szemben áll a város valamennyi 21. századi stratégiai, fejlesztési céljával.
Ezért alulírottak, a neMecsek Mozgalomhoz csatlakozók, minden érintettet és érdeklődőt arra buzdítunk, hogy önállóan tájékozódjanak, nyilvánítsanak véleményt, szervezkedjenek személyes kapcsolati rendszerükben. Meg kell mutatnunk, hogy állampolgárként van bátorságunk állást foglalni. Mutassunk példát képviselőinknek: mi nemcsak várjuk, hogy megtörténnek-e velünk a dolgok vagy sem, hanem kiállunk magunkért,környezetünk és utódaink életfeltételeinek védelméért.

Pécs, 2012. július 19.

Deutsche Übersetzung:

Presseerklärung
19. Juli 2012

Mit deiner Unterschrift kannst du dich der Bewegung anschließen! →

Gemeinsame Erklärung der Mitglieder der Nemecsek-Bewegung

Die Lage:

‒ Am 07. Februar unterschrieb die australische Firma Wildhorse Energy Ltd. mit der Mecsekerz geschlossene AG und der Mecsek Öko geschl. AG – zwei in staatlichem Besitz befindlichen Nachfolgefirmen des bereits eingestellten Erzbergbauunternehmens – einen Vertrag mit der Absicht, in einem „Mecseker Uran Projekt“ ein Joint Venture zur Wiedereröffnung der Uranmine zu bilden.
‒ Am 29. Mai nahm das Komitee für Stadtentwicklung und Kommunales der Pécser Verwaltung in einem einstimmigen Beschluss den Antrag der Wildhorse Energy Ltd. an, in welchem von Bürgermeister Páva die Zustimmung zu Probebohrungen im Kismélyvölgyer Weg in Pécs beantragt wurde.
‒ Am 26. Juni gab die ungarische Regierung einen Beschluss zur Wiedereröffnung der Uranmine bekannt sowie in diesem Interesse ihre Zustimmung zur Bildung eines Gemeinschaftsunternehmens.
‒ m Sinne dieses Regierungsbeschlusses sorgt Frau Lásló Német, Ministerin für Entwicklung, dafür, dass das neue Gemeinschaftsunternehmen bis 15. Oktober 2012 eine Studie fertigt, welche dann für einen Regierungsbeschluss zum Bergbau die Grundlage bildet.

Unser Ziel ist es, die Wiederinbetriebnahme einer Uranmine im Mecsek zu verhindern. Wir wollen keine Uranmine unter Pécs!

Unsere Grundsätze:

Die Uranmine ist schädlich für die Gesundheit der Arbeitnehmer;
Die Uranmine stellt eine gesundheitliche Gefahr für die in ihrer Umgebung Lebenden dar;
Die Uranmine gefährdet die Trinkwasserbasis von Pécs;
Eine Uranmine im Untertagebau kann das Versiegen der Wasserquellen verursachen;
Die Uranmine löst die Beschäftigungsprobleme unseres Raumes nicht, verursacht vielmehr neue Probleme;
Die Preisentwicklung des Urans ist unvorhersehbar, eine Mine zu solchen Kosten kann jederzeit geschlossen werden;
Mit dem Betrieb eines solchen Unternehmens kann man auch (anderswo) Arbeitsplätze schaffen;
Die Wiederinbetriebnahme einer Uranmine senkt den Wert der Pécser Immobilien;
Die Wiederinbetriebnahme einer Uranmine bedeutet eine Gefahr für Pécs’ touristische Anziehungskraft und den Ruf der Stadt als Universitätsstadt, so dass es zu wirtschaftlichen Schäden kommen kann.
Die Wiederinbetriebnahme der Uranmine widerspricht dem Ziel jedweder strategischen Entwicklung der Stadt für das 21. Jahrhundert;

Daher streben die Unterzeichneten, die in der neMecsek-Bewegung zusammengeschlossen sind, dahin, dass alle Betroffenen und Interessierten sich selbstständig informieren, öffentlich ihre Meinung äußern (können) und sie sich in ihren Kreisen persönlich organisieren. Wir müssen zeigen, dass wir als Staatsbürger mutig unseren Standpunkt beziehen. Zeigen wir unseren Abgeordneten ein Beispiel: Wir warten nicht darauf, dass etwas mit uns geschehen werde oder nicht, sondern schützen unsere Umwelt und die Lebensbedingungen unserer Nachfahren selbst.

19. Juli 2012

Anmerkung des Übersetzers:

Die Übersetzung der Erklärung ins Deutsche ist kanonisch, das heißt, es wird nicht an jeder Stelle wörtlich übersetzt, sondern für ungarische Ausdrücke entsprechende deutsche Fachbegriffe verwendet. Beispiel:
„ uránbányászat újraindítása“ = wörtlich: Wiedereröffnung der/einer Uranmine. Gemeint ist im Deutschen aber nicht die Eröffnung als einmaliger Akt, sondern der Dauerbetrieb des Unternehmens.
„kutatófúrás“ = eigentlich: Explorationsbohrungen; im Dt. ist der Begriff „Probebohrungen“ üblich.
„ kutak kiszáradását“ = wörtlich: Austrocknen der Brunnen. Gemeint sind die in Gebirgsgegenden üblichen Quellen, die zur Bewässerung der Gärten dienen.
Wir behalten uns vor, die Inhalte dieser Erklärung zur näheren Erläuterung mit zwischenzeitlich veröffentlichten Webinhalten zu verlinken.
Matthias H. Rauert

 Angol fordítás/English translation:

Declaration of the members of the neMecsek Movement

The situation

On February 7, 2012, a cooperative agreement (contract) was signed by the two state-owned Hungarian companies (Mecsekérc Zrt. and Mecsek-Öko Zrt.), which were incorporated after the closure of uranium mining activities in Pécs, and an Australian company, Wildhorse Energy Ltd., with the explicit goal of restarting uranium mining in the Mecsek Hills around and underneath the city of Pécs, in southwestern Hungary.

On March 29, 2012, in spite of an attempt to keep the question from becoming public, the local government was pressured by citizens to delay voting on a proposal to allow explorative drilling by the company on city property, immediately bordering lots with private homes.

On June 26, 2012, the Hungarian government officially sanctioned the creation of a joint venture between the Australian company Wildhorse Energy Ltd. and the aforementioned two state-owned Hungarian companies, Mecsekérc Zrt. and Mecsek Öko Zrt., to explore the reopening of the uranium mine on the edge of Pécs. This is to be directly overseen by Mrs. László Németh, Minister of Development.

The government directive states that the new corporation will complete a study of the feasibility of uranium mining in the Mecsek Hills, upon which the government will base its decision to support the project or not.

Our goal is to prevent uranium mining in the Mecsek Hills. We won’t accept a uranium mine under Pécs!

The reasons:

uranium mining…

  • is dangerous to the health of the miners and other workers.

  • is a threat to the health of those living nearby.

  • will endanger the water table of Pécs and the drinking water supply.

  • will not solve the unemployment crisis in the region, but will instead create additional problems.

  • offers only uncertainty, because of the extreme variability of the market price of uranium it could close anytime.

  • takes away resources that could be used to create jobs in sustainable industry.

  • will decrease the value of real estate in Pécs.

  • will lead to economic harm, through its negative effects on tourism and on the attractiveness of Pécs to foreign and domestic students.

  • stands in direct opposition to every single one of the publicized local government strategies for development of the city and the region in the 21st century.

For these reasons, the members of the neMecsek Movement, and the undersigned supporters of the movement, encourage all citizens to gather information to make a decision on this issue, make their opinion heard, and organize within their own network of friends and contacts. We must demonstrate that we have the courage to express our opinions as citizens. Let us show our government representatives that we will not simply stand and watch as events influence our lives, but we will stand up for ourselves, for our environment, and to protect the quality of life of future generations.

July 19, 2012

Pécs, Hungary