Választás és szabadság

Az emberi léthez hozzátartozik a választás, annak kötelezettségével és szabadságával, valamint következményével együtt.

Természetesen, azért vannak dolgok, amiket nem választhatok, mégpedig az emberi élet kezdő és végpontjait. Nem tőlem függ, hogy egyáltalán megszületek-e, mikor és hol; ugyanígy nem az én döntésem, hogy meghalok vagy sem. Ezeket kivéve evilági létemben minden az én választásomtól függ. Én döntöm el (ha nagykorú és értelmem teljes tudatában vagyok), hogy mibe öltözöm, mit eszem, mit iszom, hol és meddig tanulok, milyen szakmára képzem magam, ki lesz a házastársam, hol fogok letelepedni, hívő vagyok-e vagy sem, milyen kormányok fogják képviselni érdekeimet stb.

A választás kötelezettség. Nem lehet nem választani. Hiszen, ha nem választok magamnak párt vagy nem megyek el szavazni, az is egy választás mégpedig a nem választása.

Ugyanakkor, a szabadság is elválaszthatatlan a választástól, de nem abban az értelemben, hogy azt választok, amit akarok. Mert ebben a felfogásban választhatom a rosszat is, a rablást, a gyilkolást, a teljes anarchiát, és ez máris ellentmond annak a ténynek, hogy a szabadságot minden ember valami jó, valami értékes dolognak fogja fel. Másként megfogalmazva; nincs olyan ember, aki szabadon a rosszat akarná választani. Az ilyen ember nem szabad, mert a választás az emberi akarat és értelem függvénye, az akarat pedig az embernek a képessége vagy érzékenysége a jóra, az értelem pedig érzékenysége az igazra. Nézzük meg a bűnözőket. Egyikük sem  azért választotta ezt az utat, mert az jó nekik. Egyik az ital rabságában, másik a kábítószer, harmadik a pénz hatalmában vagy akár valami pszichikai betegség kötelékében kényszerült a rablásra, gyilkolásra, erőszakra.

A választás tehát akkor szabad, ha önként választom a jót, és annál nagyobb a szabadságom, minél nagyobb jót választok. A tökéletes szabadság a tökéletes jó szabad választását jelenti. Hívő ember számára ez a tökéletes JÓ egy személyes létező, mely létének okát önmagában hordja.

A választás következménnyel jár és utólagos kötöttségekkel. Az egészségtelen ételekkel egyértelműen rontom szervezetem állapotát, a választott házastárshoz hűségesnek kell(ene) lennem, a  választott szakmát becsülettel kell végezni, az sem mindegy, milyen kormány fog négy évig képviselni.

Vasárnap, április 6-án mindannyian azonos választás előtt állunk. Új kormányt fogunk választani.

A fentiek fényében jól meg kell fontolni, vajon melyik jelölt programja és viselkedése közelíti meg leginkább a JÓ-t; a minden emberben létező jó fogalmát és a Krisztus által meghatározott jót. Kik azok, akik az igazságosságra törekszenek, kik azok, akik a kicsinyek, az elesettek érdekeit képviselik, kik azok, akik a körülöttünk lévő világot óvják, akiket a természet kincseinek felhasználásánál az alternatív megoldások vezérelnek, akiket nem az extraprofit vágya hajt.

Segítségül ajánlom hívőknek és nemhívőknek egyaránt  Albert J. Fritsch jezsuita szerzetes gondolatait és Ferenc pápa buzdítását.

„…hogy a világban megszűnjön az emberi méltóság megsértése, a diszkrimináció és az erőszak, amelyek sok esetben a nyomor igazi okai. Amikor a hatalom, a luxus és a pénz bálvánnyá válnak, akkor ezek előbbre valók lesznek az anyagi javak egyenlő elosztásánál. Ezért szükséges, hogy az emberek lelkiismerete az igazságosság, az egyenlőség, a józanság és a javak megosztása felé irányuljon…”*

„…Hogy a kormányok előmozdítsák a teremtett világ védelmét és a természetes javak és erőforrások méltányos megosztását…

…Földünket kihasználták és megsebesítették. Mindnyájunknak össze kell fogni egy olyan gazdasági rend kialakítására, mely a jövendő nemzedékek jogait is tiszteletben tartja. Ne álljunk félre, és ne tétlenkedjünk. Minden cselekvés veszélyekkel jár, de a tétlenség még veszélyesebb. A hívőket Isten hívása serkenti, hogy vegyenek részt földünk gyógyításában.”**

Ne riadjon vissza senki a közvélemény kutatások torzított számadataitól, merjük az „esélytelennek” kikiáltottakat (is) választani, ha szerintünk ők közelítik meg legjobban a JÓT.

 

Provincia

 

Források:

http://www.munkacs-diocese.org/hu/home/516-ferenc-papa-nagyboejti-uezenete-2014.html

Környezetvédelem és igazságosság

dr. Hegyi László: A keresztény szabadság. Beszédsorozat, elhangzott Pécsett a Belvárosi templomban. 1982.