Az Atomenergia Hivataltól karácsonyra…

Az Országos Atomenergia Hivatal döntött a paksi atomerőmű egyes blokkjának üzemidő-hosszabbítási kérelméről.

A döntés megosztja a közvéleményt, nem is kevesen aggályukat fejezik ki, mert…

1. Paks környékén egy DNy-ÉK irányú törészóna keresztezi a Dunát.  A kutatás a törésvonalat ugyan részletesen térképezte, de nem alakult ki egységes álláspont aktivitásának kérdésében. Mindenesetre 2001-től – több más mellett – újra kellett tervezni az építmény  földrengés biztonságát. Ezekhez  japán (sic!) atomerőmű szakértők tapasztalatait és a Japán állam meghívásos programja keretében szerzett ismereteket hasznosították.

2. 2003. április 10-én a paksi atomerőmű 2. blokkjában komoly üzemzavar következett be.

Két kérdés merül fel ezzel kapcsolatban:

  1. A paksi atomerőmű 1. blokkja, melynek meghosszabbításáról most szó van, 30 évre lett tervezve. 1982. december 14-én kezdte meg a folyamatos működést. Lehetséges-e a szovjet technológiával épült 1. blokk biztonságos működtetése az eredetileg tervezett élettartamon túl további 20 évvel?
  2. Lehetséges-e a blokk élettartamának meghosszabbítását csupán egy jogszabály átírással megoldani? Igen, miként a mostani döntés mutatja, mindkettő lehetséges. „Az új paksi blokkok engedélyezése váratlanul elindult, erre vonatkozó érdemi, követhető döntés nélkül, hiszen az Országgyűlés részéről csupán egy elvi hozzájárulás született 2009-ben arról, hogy a bővítés lehetőségeit meg kell vizsgálni. Ma pedig a parlament nekiállt az egyik legijesztőbbnek: ha nem lehet jogszerűen engedélyeztetni az élettartam-hosszabbítást, nosza, írjuk át a törvényeket. A T/9235 számú törvényjavaslat formailag csupán arról szól, hogy a bíróság az atomerőmű tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez kiadott engedélyt tartalmazó határozat végrehajtását nem függesztheti fel. Ami lefordítva a következőt jelenti: jóllehet 1982 óta (30 éve) tudjuk, hogy 2012-ben lejár az 1-es blokk üzemideje, a váratlan helyzetekre, kiszámíthatatlan eseményekre felkészülő intézményrendszer valahogy ezzel a fejleménnyel nem számolt, ezért nem kezdte el időben az engedélyezési eljárást. Ennek eredményeként a nukleáris hatóság várhatóan december közepén adja ki a továbbműködésre vonatkozó engedélyt. Amennyiben azt egy civil szervezet a bíróság előtt megtámadja, a per lezárulta aligha várható december 31., a hatályos engedély lejárta előtt, így január 1-ét követően nincs hatályos engedélye az 1-es blokknak. A kormányzat zsigeri reakciója az állami működés súlyos kudarcára, arra, hogy a Paksi Atomerőművel kapcsolatos egyetlen egészen biztosan kiszámítható eseményre, az engedély év végi lejártára sem tudtak megfelelően felkészülni, a vonatkozó szabályozás gyors átírása.” Jávor Benedek

 Miért annyira fontos ennek a régi blokknak a további működése, hiszen az ország villamosenergia-termelésének csupán 10%-át fedezi.

*

Nem folytatom. Advent van. Ma gyújtjuk meg a harmadik gyertyát, közben olvassuk el Jézusnak az alábbi három evangélista által lejegyzett – minden korra érvényes –  üzenetét, amelyek a fenti helyzetre is vonatkoztatható gyakorlati tanáccsal szolgálnak.

(36) „Mondott nekik egy példázatot is: Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varrja, mert így az újat is eltépné; és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. (37) Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, sőt a tömlő is tönkremenne. (38) Hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni”. (39) Lk. 5,36-39

(16) „Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadás támad. (17) Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad.” Mt. 9,16-17

(21) „Senki sem varr foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadás támadna. (22) És senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, s odalenne a bor is, a tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való.” Mk. 2,21-22

 Nekünk azonban még azt is szabad ebből értenünk, amit Jézus a szavakon túl közöl,  hogy őt csak azok tudják befogadni, akik megkapták az új látás kegyelmét, akik képesek a megújulásra, képesek a szeretet fiatalságával fordulni az embertársaik és az egész világ felé.

Vonatkozó linkek:

http://www.hirado.hu/Hirek/2012/12/14/13/Igentz_mondtak_Paks_uzemido_hosszabbitasara.aspx
http://www.alternativenergia.hu/olcso-atomenergia-tetova-mitosz-csupan/53677

http://www.parlament.hu/irom37/0428/0428.htm

geogr2005.elte.hu/archiv/moterm/gyak/csut_10_3/Vbantpk!.ppt

http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0308/szatmary0308.html

http://javorbenedek.blog.hu/2012/12/11/mindekozben_paksisztan-alson