Az élő víz

Az „élő víz” mind az ókori pogány, mind a keresztény vallási-irodalomban a források, folyóvizek közös elnevezése – szemben az állóvizekkel. Különösen a vízszegény területeken, ahol az év szárazabb időszakában ciszternába gyűjtött esővízzel kellett a lakosoknak megelégedniük, tudták igazán értékelni a folytonosan csörgedező kristálytiszta forrást, ha véletlenül ilyenre bukkantak. Az élő víznek a tisztulást – gyógyerejű forrás esetén pedig a gyógyulást – segítő hatásuk miatt minden korban és népnél (kivéve az egyistenhívő zsidókat és a keresztényeket) isteni erőt tulajdonítottak.  Az európai kultúrára leginkább ható többisten-hívő pogány görögök-rómaiak ezért vettek mindig tiszta forrásvizet az isteneknek szánt áldozati szertartásokhoz, főként, ha az áldozat az ég istenének, az istenek királyának szólt.

„Iuppiter áldozatát készült bemutatni Apollo…

’Menj, madaram’ – szólott – ’ne halasszuk az áldozatot már!

élő forrásból hozz ide tiszta vizet!’”

(Ovidius Fasti II. 247., 249–250.)

Ugyancsak forrásvizet használtak a zsidók a sátoros ünnep utolsó napján (Tisri hónap 21-én) az úgynevezett vízmerítés szertartásán. A pap a Siloé forrásból merített vizet, majd az égő áldozati oltár lábához öntötte e szavakkal: „…mert az Úr az erősségem, a dicsőítő / énekem, / és az üdvösségem. / Örömmel meríttek majd vizet / az üdvösség forrásaiból.“ (Izajás 12.3.)

A zsidó-keresztény felfogás szerint az élő víz maga ugyan nem rendelkezik isteni erővel, de a víz forrása Isten, ezáltal a víz szimbolizálja Isten megtisztító, szomjat oltó, azaz életet adó szeretetét, lényegileg Istent önmagát.

De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” (Jn4.14.) Hasonlóan egy másik szakaszban: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem; belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.“ (Jn 7.37-39.)

Ahhoz pedig, hogy Istennel találkozhassunk, meg kell tisztulnunk, meg kell szabadulni elsősorban az önzéstől, a bűnök forrásától. Ezért előzi meg a Megváltó eljövetelét Keresztelő Szent János, aki …”bejárta a Jordán egész környékét hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára(Lk 3.3.), és keresztelt a Jordán folyónál. Hiszen a keresztség során a kereszteltre öntött tiszta víz egyszerre tisztítja meg az embert, és közvetíti számára Isten örökre szomjat oltó szeretetét.

Advent második vasárnapja van, gyújtsuk meg a második gyertyát, és kérjük gondolatban a Teremtőt, hogy óvja meg Pécs forrásvizeit, és segítsen mindannyiunkat, hogy az Ő élő vizét ihassuk.