Ferenc pápa és a Szent Márton bronzplakett | Papst Franziskus und die Bronzeplakette

[Deutsche Übersetzung siehe unten]

Orbán Viktor, Ferenc pápa, Lévai Anikó

Orbán Viktor, Ferenc pápa, Lévai Anikó

Ferenc pápa egy Szent Márton bronzplakettet is ajándékozott Orbán Viktornak, ezekkel a szavakkal: 

„…Ti Szent Márton Népe vagytok. Ez a kettévágott és a szegény vállára terített köntös pedig – és mutatta a kezével – az a szolgálat, amelyet értük tesztek. Az a szegény pedig azt a félmillió menekültet jelenti, akiket most befogadtatok”.[1]

Hogyan értendő, amit a pápa szent Mártonnal kapcsolatban mondott?

Tours-i Szent Márton, aki 371-ben lett Tours püspöke, nem a középkori Magyarországon, hanem még a római Pannonia provincia Savaria városában (ma: Szombathely) született 316 vagy 317-ben. Más hagyomány a pannonhalmi várhegy környékét tartja születési helyének, ezért szentelték neki a pannonhalmi bencés monostort és a bazilikáját a középkorban. Ám bizonyosabb, hogy Márton szülőhelye Savaria volt.

Tisztelete azonban még a 10. században is virágzott a Dunántúlon. 996-ban ugyanis Géza fejedelem Csehországból érkező szerzeteseket telepített le Pannonhalmán, és Tours-i Szent Márton tiszteletére monostort alapított. A fejedelem a Szent Benedek-rendi monostorral kívánta a középkori Európa kultúráját Magyarországra hozni.

Harc Koppány ellen (Képes Krónika. Készítette: Anonim – Chronicon Pictum ([1]), Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7928383)

Géza nagyfejedelem halála után (997), annak unokatestvére Koppány, a Balatontól délre fekvő Somogy környékének ura, az Árpád-ház senioritási elve szerint nem ismerte el Géza fiát, Istvánt örökösnek. „Szent István király azonban összehívta főembereit, és Szent Márton hitvalló közbenjárása által kérte az isteni irgalmasság segítségét.” „mindkét részen sokáig és vitézül folyt a viadal; de az isteni irgalmasság segítségével Szent István vezér nyert dicső diadalt.(Kálti Márk Képes Krónika; Chronicon Pictum 39.64.f20.)

Ugyanerről olvashatunk a legendákban is:  „Mindezeket (ti. a pogányokat) a dicsőséges kereszt jelének pártfogásával, Isten szülőanyja, az örökszűz Mária érdemeinek oltalmával, Isten kedveltje, Márton főpap és Szent György vértanú zászlaja alatt, vezéreik megölése után csakhamar szolgálatába hajtotta.(Szent István legendák. Nagyobbik legenda) Hasonlóan Hartvik püspök (Hartvik-Chartuitius  1088–1105 között győri püspök) legendájában is.

Nagy valószínűséggel Koppány 997-es lázadásáról számol be a  Pannonhalmi Bencés Főapátság Oklevele, melyet 1001 vagy 1002-ben készítettek a király utasítására. I. István megerősítette ebben a Szent Benedek-rendi monostor jogait és kiváltságait, hivatkozva Szent Márton támogatására.

A képen piros nyilakkal jeleztem a részleteiben idézett szakaszt, és aláhúztam Szent Márton nevét. (Készítette: Ismeretlen – http://mek.niif.hu/00800/00893/html/img/nagy/1761.jpg, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7914552)

Mert amikor kitört a háborúk vihara […] s különösen  midőn gyötört a romboló belháború, az egyik megye, név szerint a somogyi, el akart távolítani az atyai székből, nagy bátortalanság lepett meg, hogy milyen tanácsot nyújtsak bátortalan lelkemnek, hová forduljak. Ekkor támogatva a vezérektől […]  fogadalmat tettem Szent Mártonnak (votum vovi Sancto Martino) hogy ha érdemeiért  győzelmet aratok a belső és külső ellenségek felett, helyesnek látszik, hogy a fent nevezett megye tizedszedését, ami összes javaiból, birtokaiból, földjeiből, szőlőiből, vetéseiből és vámjaiból keletkezik  […]ugyanezen monostor [Pannonhalma, Szent Márton monostor] apátja alá vetem.(Thoroczkay G., Szent István pannonhalmi oklevelének kutatástörténete, in: Szent István és az államalapítás, szerk. Veszprémy László, Bp., 2002, pp. 237–263.)

 

Amikor Szent István király a lázadó Koppányt legyőzte, győzelmét többek között a Tours-i püspök közbenjárásának tulajdonította, így lett Szent Márton az Árpád-ház, majd a magyar királyok patrónusa, és Magyarország védőszentje.

A pápától tehát ez az ajándék egy különleges gesztus, mellyel az első magyar keresztény királyunkra és az ő politikáját követő uralkodóinkra is finoman utalt.

 

Provincia

 

video
play-sharp-fill

[Übersetzung aus dem Ungarischen:]

Ministerpräsident Orbán und mit ihm die Ungarn vom Papst geehrt

Papst Franziskus überreichte Viktor Orbán auch eine St. Martin-Bronzeplakette mit den Worten

„… Ihr seid das Volk von St. Martin. Der Mantel, der, in zwei Teile geschnitten, dem Armen auf die Schultern gelegt wurde, das – unterstrich er mit einer Handbewegung (auf die Plakette – siehe Video – zeigend) – ist der Dienst, den ihr für sie (für die Armen) macht. Die Armen aber sind die halbe Million Flüchtlinge, die ihr jetzt aufgenommen habt.“

Was ist gemeint mit dem, was der Papst über St. Martin gesagt hat?

Der heilige Martin von Tours, der 371 Bischof von Tours wurde, wurde nicht im mittelalterlichen Ungarn geboren, sondern 316 oder 317 in Savaria (heute: Szombathely) in der römischen Provinz Pannonien. Eine andere Tradition betrachtet die Gegend um den Burgberg von Pannonhalma als seinen Geburtsort, weshalb ihm im Mittelalter das Benediktinerkloster und die Basilika in Pannonhalma geweiht wurden. Sicherer ist aber, dass Martin in Savaria geboren wurde.

Seine Verehrung stand in Transdanubien jedoch noch im 10. Jahrhundert in Blüte. Im Jahre 996 siedelte Fürst Géza Mönche aus der Böhmerland in Pannonhalma an und gründete ein Kloster zu Ehren des heiligen Martin von Tours. Mit dem Benediktinerkloster wollte der Fürst die Kultur des mittelalterlichen Europas nach Ungarn bringen.
Nach dem Tod des ungarischen Großherzogs Géza (997) erkannte sein Cousin Koppány, Herr des Gebiets von Somogy südlich des Plattensees, Gézas Sohn István (Stephan) nicht als Erben gemäß dem Senioritätsprinzip des Hauses Árpád an. „König St. Stephan jedoch rief seine führenden Männer zusammen und bat durch die Fürsprache des Bekenners St. Martin um die Hilfe der göttlichen Barmherzigkeit.” „In beiden Teilen war der Kampf lang und tapfer; aber mit der Hilfe der göttlichen Barmherzigkeit errang Anführer St. Stephan einen glorreichen Triumph” (Márk Kálti Képes Krónika; Chronicon Pictum 39.64.f20.).
Wir können jedoch in den Legenden lesen: „Alle diese (d.h. die Heiden) wurden nach der Ermordung ihrer Anführer – unter das Banner des glorreichen Kreuzes, unter das Banner der Muttergottes, der Jungfrau Maria, unter das Banner des von Gott geliebten Bischof Martin und Hl. Georg Märtyrer gestellt (Legenden von St. Stephan, Größere Legende). Ähnlich in der Legende von Bischof Hartvik (Bischof von Győr von Hartvik-Chartuitius 1088–1105).
Die Urkunde der Benediktiner-Erzabtei von Pannonhalma, die (d.h. Urkunde), die 1001 oder 1002 im Auftrag des Königs erstellt wurde, berichtet höchstwahrscheinlich über den Aufstand von Koppány im Jahr 997. Darin bestätigte Stephan I. die Rechte und Privilegien des Klosters des Ordens des Hl. Benedikt unter Hinweis auf die Unterstützung des Hl. Martin.
„Denn als der Sturm der Kriege losbrach […] und besonders als mich der verheerende Bürgerkrieg quälte, wollte mich ein (Führer) des Komitats namens Somogy von meinem Vatersitz vertreiben, da war ich verzweifelt und ratlos. Dann legte ich zwecks Unterstützung von St. Martin ein Gelübde ab, wenn ich über die inneren und äußeren Feinde siege, den Zehnten der oben genannten Grafschaft zu nehmen, der von allen seinen Gütern, Besitztümern, Ländereien, Reben, Ernten und Tieren erhoben wird, und ihn dem Abt desselbigen Klosters (Pannonhalma auf dem Martinsberg) zu geben” (G. Thoroczkay, Forschungsgeschichte des Diploms von Szent István in Pannonhalma, in: Szent István und die Staatsgründung, Hrsg. László Veszprémy, Bp., 2002, S. 237–263.)
(Im Bild habe ich den im Detail zitierten Abschnitt mit roten Pfeilen markiert und den Namen St. Martin unterstrichen.)

Als König St. Stephan den aufständischen Koppány besiegte, führte er seinen Sieg unter anderem auf die Fürsprache des Bischofs von Tours zurück, so dass St. Martin der Schutzpatron des Hauses Árpád wurde, dann der ungarischen Könige, und schließlich wurde er Schutzpatron von Ungarn. Dieses Geschenk des Papstes ist also eine besondere Geste, mit der er auf subtile Weise auf unseren ersten ungarischen christlichen König und unsere Herrscher verwies, die seiner Politik folgten.

 

források / Quellen:

[1] https://mandiner.hu/cikk/20220421_video_orban_viktor_vatikani_latogatasarol

https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20220422-szentatya-ti-szent-marton-nepe-vagytok

Kálti Márk Képes Krónika; Chronicon Pictum

Szent István király legendái. In: Árpád-kori legendák és intelmek. Bp. 1983.

Thoroczkay G., Szent István pannonhalmi oklevelének kutatástörténete, in: Szent István és az államalapítás, szerk. Veszprémy László, Bp., 2002, pp. 237–263.

Fotos: Facebook

képgaléria / Fotogalerie:

 

 

 

 

One comment

  • Anja

    War Papst Franziskus nicht auch derjenige, der Zuvor die ungarische Regierung für die Einstellung gegenüber der Flüchtlingskrise (nicht im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg) kritisiert hat? Und aufgrund dessen ein vorheriges Treffen abgelehnt hatte?