A Székelyek Nagy Menetelése

 szekelyek_menetelese_rovas

2013. október 27.

Az Úr pedig így szólt: "Láttam Egyiptomban élő népem
nyomorúságát […] igen, ismerem szenvedését.
Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak hatalmából,
és hogy kivezessem arról a földről egy szép, tágas országba,
egy tejjel-mézzel folyó országba”
. (Kivonulás3.7-8.)

Ma a Székely Nemzeti Tanács felhívására és szervezésére mintegy kétszázezer ember indult útnak, hogy részt vegyen a Székelyek Nagy Menetelésén. Gábor Áron szülőfalujától, Berecktől meneteltek Kökösig, halálának színhelyéig. Ezzel kívánnak Székelyföld autonómiájáért küzdeni, valamint tiltakozni a közigazgatási átszervezés miatt.

A kezdeti „nehézség” ellenére, amikor is a menetelésre tartó csíkiak számára megrendelt és előre kifizetett különvonat mozdonya „meghibásodott”, minden a tervezettek szerint békében zajlott, sőt a vonat hiánya sem okozott nagyobb fennakadást, mert ezt a problémát is sikerült  résztvevők összefogásával hamar megoldani. Aki akart, valamilyen módon csak odaért a helyszínre. Volt, aki stoppolt, volt, aki még felfért valamelyik autóbuszra, vagy lovaskocsival indult el, de nem egy ember több kilométert gyalogolt az ügy érdekében.

A menetelés a gyülekezőhelyeken ökumenikus istentiszteletekkel kezdődött, melyből a Duna tévé a Rétyi kereszteződésnél megtartott istentiszteletet élőben közvetítette, több beszéd hangzott el, köztük Böjte Csaba ferences szerzetes gondolatait is hallhattuk. A szerzetes Bethlen Gábor személyét emelte ki, akinek uralmát „Erdély aranykora” néven jellemzik. Bethlen ugyanis okos párbeszéddel lett úrrá a belső viszályon, valamint ügyes politikával fejedelemsége önállóságát biztosította a Habsburg-házzal szemben is, de a török Porta ellenében is. „Csak együtt tehetjük tündérkertté Erdélyt! – jelentette ki Böjte Csaba.  A szerzetes arra kérte Istent, értesse meg a többségi néppel, nem ellene, hanem vele együtt akar a székelység szebb Romániát, szebb Erdélyt, szebb Székelyföldet”.*

Ezután déli harangszóra indult el a menet magyar és székely zászlókkal, nyugodtan, méltóságteljesen. Miután minden menetoszlop megérkezett Kökösre, Izsák Balázs felolvasta a petíciót:

Ma, 2013 október 27-én a Bereck és Kökös között összegyűlt székelyek a velük szolidaritást vállaló erdélyi és kárpát-medencei magyarok szolidaritásával, ismerve a nagyvilág magyar közösségeinek támogató megnyilvánulásait, megerősítik a gyergyóditrói nemzetgyűlésen kinyilvánított történelmi igényüket, élni akarnak az önrendelkezés jogával és e jog alapján követelik Székelyföld államon belüli önkormányzását.

Követelik, hogy Romániában az Európában elfogadott normák érvényesüljenek, és a székely nép Európa autonóm közösségeihez hasonlóan megélhesse önrendelkezését, Székelyföld autonómiája révén.

Ragaszkodnak a nyolc székely széket és 153 önkormányzatot magába foglaló Székelyföldnek a Gyergyóditrói Nemzetgyűlés által kijelölt ideiglenes határaihoz, és követelik, hogy a helyi közösségek népszavazása véglegesítse azokat.  Székelyföld minden lakójának közös hazája, függetlenül nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásától, ezért az államon belüli önkormányzás, a területi autonómia Székelyföld minden lakója számára a teljes és tényleges jogegyenlőség intézményi garanciája lesz.

Az államon belüli önkormányzás regionális szintű hatalmat jelent, amelynek demokratikusan létrehozott döntéshozó szerve van, és amely széleskörű autonómiával rendelkezik a hatáskörök és ezek demokratikus gyakorlása terén. Ugyanakkor rendelkezik a feladatok teljesítéséhez szükséges eszközökkel. Ez év március 10-én, a Székely Szabadság napján a marosvásárhelyi Postaréten összegyűlt székelyek beadvánnyal fordultak Románia kormányához, amelyben követelik, hogy a sajátos történelmi, földrajzi, politikai, gazdasági, kulturális jellegzetességekkel rendelkező Székelyföld alkosson önálló fejlesztési régiót […]**

 

Bővebben: http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19849-botrannyal-indult-a-szekelyek-nagy-menetelese

A menetelésről percről-percre tudósítást itt olvashatnak:

http://itthon.transindex.ro/?cikk=21593

Provincia