Kishantos krónikája 2014-2016-ig

430 hektáron tárcsázzák ki a bevetett földeket traktorosok az „új bérlők” megbízásából Kishantoson. (Fotó: a Greenpeace Hungary fényképe alapján Kiss M.)

430 hektáron tárcsázzák ki a bevetett földeket traktorosok az „új bérlők” megbízásából Kishantoson. (Fotó: a Greenpeace Hungary fényképe alapján Kiss M.)

2014. 04. 12.
430 hektáron tárcsázzák ki a bevetett földeket traktorosok az „új bérlők” megbízásából Kishantoson.

Európában vissza-visszatérően emberek tömegei haltak meg éhínség következtében, minthogy nem termett elég gabona! Hogy megmeneküljenek, mindent megpróbáltak megenni, még az ehetetlen is. Sőt – szörnyűség – de volt, ahol kannibalizmusra vetemedtek az életben maradásért!
„Lépvén az esztendő tizenkilencedre
Vetemedvén a nép nagy kételenségre
Vetette kezeit tsúf eledelekre
Ugymint nád gyökérre szilfa bükkfa lisztre
Haritska polyvára mogyorófa rügyre
Őrölt makkra sovány szalmának lisztire
Kutyát, matskát, lóhust vevén fél ételre
Jött az iszonyuság két gyermek Osdoián
Egyik a másiknak hizlalódott Husán.” (Baróti István krónikás-verse az 1718-as éhínségről)

Aki a búzaveteményt pusztítja, az az életet pusztítja!

2014. ápr. 12.
Prof. Dr. Ángyán József sajtóközleménye a Kishantost ért támadás kapcsán – osszuk meg, terjesszük!
Agresszió Kishantos ellen – a maffia nem tréfál, és állami védelmet élvez!
A TESZ mozgalom kezdeményezőjeként, leköszönő országgyűlési képviselőként és aggódó polgárként fordulok honfitársaimhoz, segítségüket kérve. Ma kora reggel a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ ökológiai mintagazdaságát megszállták az NFA vitatott földbérleti pályázatának „nyertesei”. Területeit egy biztonsági cég emberei lezárták, és a fejlődő vetéseket – a rendőrség asszisztáló jelenléte mellett, az illetékes államtitkár egyetértő nyilatkozata kíséretében – megsemmisítették. Tették ezt annak ellenére, hogy a földbérletek ügyében még nem született jogerős bírósági döntés, és az új „nyerteseket” a hatóság – kérésük ellenére – sem helyezte birtokon belül. Az állam pedig nemcsak asszisztál mindehhez, hanem a bűncselekmény alapos gyanúját felvető akcióhoz bíztatást is ad.
Ez itt a vége a közjót és az azt szolgáló intézményeket védő állam mítoszának! Itt már csak az együttes kiállás és a nyilvánosság ereje segíthet. Ez most már nem csak a közhasznú, közösségeinket és a vidéket hosszú évek óta odaadóan szolgáló, nemzetközi rangú vidékfejlesztési központról, ökológiai mintagazdaságáról és népfőiskolájáról, felbecsülhetetlen értékeiről és nagyszerű munkatársairól szól. Kishantos sorsa saját jövőnket is előre vetíti, ha a mohó, zsákmányszerző maffiacsaládok hálózata és az azt kiszolgáló állam „kétharmados”, „feudális” brutalitása rajtuk következmények nélkül, büntetlenül átgázolhat”.

2014.04.13.
Vége a borsótermésnek is… „Szombat éjszaka újabb földterületeken szántották be a terményeket Kishantoson, az egykori biogazdaság területén”.

2014.04.15.
Barbárok

2014.04.15.
Nyílt levél
Orbán Viktornak
2014.04.
Összefogás a facebookon Kishantosért.

2014.04. 15.
Magyarország rendelkezik olyan adottságokkal, olyan földekkel és tudással, amivel Kishantoshoz hasonló biogazdaságok jöhetnének létre és Európa bioéléskamrája lehetnénk. Ehelyett ennek a kitörési pontnak a zászlóshajójának megy neki a kormány„. (Interjú Szél Bernadettel  az Egyenes Beszédben)

2014.04.20.
A vidékfejlesztési miniszter „megnyugtató” választ adott…

2014.04.23.
Vidd haza és keltsd életre a Kishantosi biovetőmagot! „A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ által elvetett gabonát a húsvétot megelőző hétvégén elpusztították. Nem veszett el azonban annak a lehetősége, hogy Kishantos teljes szépségében újjászülessen. A bírósági perek még csak most indulnak, az országos felháborodás pedig olyan mértékű, amit figyelembe kell venniük a döntéshozóknak is.Segítsük elő, hogy Kishantos szellemisége, Kishantos „magjai” – mint a közösség számára fontos értékek megtestesítői – minél több otthonba eljussanak! Keltsük életre az összes olyan kishantosi terményt, amit a földeken tönkretettek!A Kishantoson még megmaradt biovetőmagokat 2014. április 23-án, szerdán délután 17-től 19 óráig Budapesten a Kossuth téren, a Vidékfejlesztési Minisztérium előtt szétosztják a Greenpeace aktivistái. Gyere el, vidd haza és helyezd termékeny talajba ezeket a magokat, ahol szárba szökkenhetnek: legyen az akár egy erkélyláda vagy egy cserép.Ültesd el, gondozd, vigyázz rájuk; és ahányszor csak rájuk nézel, emlékeztessenek mindarra, amit Kishantos képvisel! Tartsuk életben a lakásunkban, kertünkben a növényeket addig, amíg a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ területén újra nem vethetünk és arathatunk!

2014.04.24.
Van, aki ezt teszi a kishantosi biogazdaság megvédésért, van aki figyelemre sem méltatja, még ezt a bejegyzést sem. Persze, nem vagyunk egyformák, ami nem lenne baj. De!
Van hozzá közöd,
mit csinálok?
És hogy mit gondolok?
Van hozzá közöm,
mit csinálsz?
És hogy mit gondolsz?
Van közünk egymáshoz?
Hozzám, hozzád, mindenkihez,
aki véletlenül épp itt él
épp most,
és akin múlik,
hogy mi lesz a világból?
Van közünk egymáshoz,
talán, igen.” (Ingrid Sjöstrand: Van hozzá közöd?)

2014.04.25.
„JÓ HÍR! A ma Székesfehérváron zajlott három birtokvédelmi per közül kettőnél Kishantos javára döntött első fokon a bíróság, a harmadik perben pedig halasztást rendelt el.
A bíróság megerősítette, hogy jelenleg egyedül a Nemzeti Földalapkezelő (NFA) és a régi bérlő (Kishantos) között van jogviszony. Az „új nyertesek” tehát nincsenek birtokon belül, így nincs és nem is volt joguk bármit is tenni a területen.”

2014.05.30.
„A birodalom visszavág” – jogszerű eszközökkel

2014.07.15.
A kishantosi régi bérlők nem hagyják magukat. A „meccsnek” még nincs vége. „Jó hír Kishantosról!Kishantos pert nyert első fokon a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) által támogatott egyik új „haszonbérlővel” szemben. Bodoki György a kishantosi földekre kiírt állami pályázat új „nyertesének” birtokvédelmi kérelmét tárgyalta tegnap a Székesfehérvári Járásbíróság. Az új „nyertes” kérésére több tanút is meghallgatott a bírónő, akik eskü alatt a valóságnak és egymásnak is ellentmondó állításokat tettek.
A Székesfehérvári Járásbíróság tegnap rámutatott: az „új haszonbérlő” nem kérhet addig birtokvédelmet, amíg az NFA nem zárta le jogvitáját Kishantossal szemben. Bodoki György birtokvédelmi kérelmét ezért a bírónő elutasította, mert álláspontja szerint nincs abban a helyzetben, hogy birtokvédelmet kérjen, ugyanis az NFA és Kishantos között nem történt jogszerű átadás-átvétel.
Ezzel a döntéssel véget ért mind a hét, Kishantossal kapcsolatos birtokvédelmi per elsőfokú tárgyalása. Háromszor a kishantosiak mellett, négy alkalommal pedig az új „nyertesek” javára döntött a Székesfehérvári Járásbíróság. A birtokvitának még nincs vége, következnek a másodfokú tárgyalások. A kishantosiak és a Greenpeace tovább küzdenek az igazságért.

2016.04.13.
Két év harc után… „JÓ HÍR: Kishantosnak jogerősen igaza van!
A Kúria ma kimondta: az NFA törvényt sértett a kishantosi földek pályáztatásakor 2013-ban, amikor szerződést kötött az egyik „új bérlővel”, a Mező Vidék Bt.-vel. A Kishantosi Vidékfejlesztési Központnak igaza volt, amikor pert indított az általa egykor bérelt állami földekre kiírt NFA-pályázatok elbírálása ügyében.
Kishantos több mint 20 éven át folytatott biogazdálkodást az államtól bérelt földeken. 2013-ban a Nemzeti Földalapkezelő azonban törvénysértő módon „új bérlőknek” adta a földeket. A nyertesek között volt a Mező Vidék Bt. is, egy hirtelen ott termett salgótarjáni cég, amely a pályázást megelőzően nem is végzett mezőgazdasági tevékenységet, holott ez feltétel volt.
A bíróság tehát most a legfelsőbb szinten is erősítette meg, hogy az NFA törvénysértő módon pályáztatta meg a kishantosi földeket.
Álláspontunk szerint az ítélet precedensértékű. Azt mutatja, hogy a bíróságok ténylegesen számon kérhetik a NFA-n a jogszabályok betartását.
Bízunk abban, hogy ez az ítélet bátorítást, erőt ad minden olyan gazdálkodónak, aki hasonló helyzetbe került az állami földbérleti pályázatok szabálytalan elbírálása során – illetve áttételesen azoknak is, akik az állami földek eladása során kerültek hasonló helyzetbe. Reméljük, hogy a jog eszközével a magyar termőföld jó kezekbe kerülhet, és minél több tisztességes gazdálkodó számára nyílik lehetőség az ökológiai gazdálkodás folytatására, Kishantos mellett más területeken is.”

Összeállította: Provincia