Tiltakozunk az Éger-patak technokrata,  az  ökológiai  egyensúlyt  sértő mederrendezési terve ellen…

20220504_Eger_patak_Daru_dueloe_cut_1200x900_P1080742

Éger-patak / Daru dűlő, 2022.05.04.

…ami a patak idejétmúlt „sztalinista” lebetonozásával, kövezésével: mederburkoló elem, keretelem, a medret teljesen beburkoló gabionpaplan, fák-bokrok kivágásával, az élőhelyek pusztulásával, a táj arculatának jelentős változásával, nagymértékű levegőminőség romlással járna. Ráadásul szembemegy, mind az Uniós, mind a magyar természetvédelmi jogszabályokkal! „A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait – a vizes élőhelyek védelme érdekében – meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni„ (1996. évi LIII. törvény 16. § (5)

Az Éger-patak, mint vízfolyás és komplett ökoszisztéma nemzeti érték, országos ügy!

Ehelyett követeljük a városi kezelő által önkényesen és ötletszerűen el-elzárt vízfolyás visszaállítását a korábbi szintre! Azt kívánjuk továbbá, hogy csak ott, ahol erre feltétlenül szükség van (kidőltek a magáningatlanok kerítései, kimosódtak az alapozások, hulladék halmozódott fel) ott javítsák meg a patak állapotát, de csak a mérnökbiológia módszereivel; „az elavult megközelítések helyett korszerű, környezetbarát, ökológiailag megfelelő, elegáns megoldásokkal, melyek a Természetet és az ott élők és érintettek igényeit is figyelembe veszik, mivel az az irány, mely a fenntarthatóság felé mutat és nemcsak hosszú- de már középtávon tartós megoldásokhoz vezet”. (Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság állásfoglalása és ajánlása. 2021.) Legyenek tekintettel a tájvédelmi szempontokra is: a patak mente kultúrtörténeti és esztétikai (természetközeli vízpart részletek, hagyományos  patakhasználatot tükrözõ beépítések, építmények és a vízpart harmonikus együttese, hagyományos patakparti növénytelepítések stb.) értékeinek védelmére.

Ahol azonban a lakosság önkéntes alapon rendszeresen gondoskodik a partszakasza rendbentartásáról, ott ne történjen semmiféle változtatás. Legfeljebb egyeztessenek a lakossággal, mit várnak el tőlük, hogy a patak jókarban tartott legyen, és a – kb. 25 évente szokásos –, legközelebb tehát 2039-ben várható villámárvíznek ellen tudjon állni.

 

Pécs, 2022. 05. 10.

 

Aláírások:

Tiltakozás Eger patak mederrendezés terv ellen, 1. oldal

Tiltakozás Eger patak mederrendezés terv ellen, 1. lap

Tiltakozás Eger patak mederrendezés terv ellen, 2. lap

Tiltakozás Eger patak mederrendezés terv ellen, 2. lap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Mivel nem sikerült eddig az önkormányzatot meggyőzni, hogy az általuk erőltetett terv nem felel meg sem nekünk, sem a környezetünknek, sem a fenntarthatóságnak, ezért  a tiltakozásunkat fenntartjuk.