Direktor des kroatischen Schulzentrums „Miroslav Krleža“ in Pécs-Fünfkirchen an COVID-19 verstorben

Miroslav-Krzla-Schulzentrum-von_West_1024_9766
Zoltán Gábor Győrvári

Zoltán G. Győrvári. Foto: Facebook

Magyarul lásd lent!

Der Direktor des kroatischen Schulzentrums „Miroslav Krleža“ in Pécs-Fünfkirchen ist an COVID-19 verstorben. Der beliebte Pädagoge wurde 61 Jahre alt.

Hier die Übersetzung der Mitteilung der Schule und angeschlossener Institutionen – Lehrkörper, Schüler, Erzieher, Mitarbeiter des Kollegs – auf der Website der Einrichtung und ihrer Facebook-Seite:

„Im Namen des Lehrkörpers, der Schülerschaft und aller Mitarbeiter des kroatischen Kindergartens, der Grundschule, des Gymnasiums und des Studentenwohnheims „Miroslav Krleža”, die vom Verlust betroffen sind, und mit tiefer Trauer in unseren Herzen, informieren wir Sie, dass der langjährige Direktor Zoltán Gábor Győrvári uns mit 61 Jahren für immer verlassen hat.
Wir werden Sie später über seinen letzten Abschied informieren. Wir werden die Erinnerung an unseren Schulleiter für immer in unseren Herzen und Gedanken tragen.“

​Das Schulzentrum „Miroslav Krleža“ ist eine weit über Pécs-Fünfkirchen hinaus bekannte Bildungseinrichtung, die Generationen von Kindern und Schülern der südslawischen Völker, darunter ehemalige Flüchtlinge des Bosnienkrieges der 1990er, eine gemeinsame Heimstatt gegeben hat. Die auch von der Republik Kroatien unterstützte Institution ergänzt sich gegenseitig mit dem Wissenschaftlichen Institut der ungarischen Kroaten an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Pécs und der Nationalen Selbstverwaltung der Kroaten in Ungarn, der Zoltán G. Győrvári als Abgeordneter und Vorsitzender des Bildungskomitees angehörte​.

 

 

A pécsi „Miroslav Krleža” horvát iskolaközpont igazgatója elhunyt COVID-19-ben. A népszerű pedagógus 61 éves volt.

Itt olvasható az iskola és a kapcsolódó intézmények – oktatók, tanulók, nevelők, a főiskola munkatársai – üzenete az intézmény honlapján és Facebook-oldalán:

A „Miroslav Krleža” Horvát Óvoda, Általános Iskola, Kollégium és Diákotthon tantestületének, tanulói közösségének és összes dolgozójának nevében, mérhetetlen fájdalommal tájékoztatjuk Önöket, hogy 61. életévében tragikus hirtelenséggel elhunyt és végleg elbúcsúzott tőlünk iskolánk szeretett igazgatója, Győrvári Gábor. Utolsó búcsújáról később tájékoztatjuk Önöket. Emlékét szívünkben örökké őrizni fogjuk.

A „Miroslav Krleža” iskolaközpont nemcsak Pécsett, hanem az országhatáron is túl ismert oktatási intézmény, amely közös otthont adott a délszláv népek gyermekei és tanulói több generációjának, köztük az 1990-es években zajló boszniai háború volt menekültjeinek. Az intézmény, amelyet a Horvát Köztársaság is támogat, együttműködik a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő Magyar Horvátok Tudományos Intézetével és a Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzatával, amelyhez Győrvári G. Zoltán az oktatási bizottság tagjaként és elnökeként tartozott.

Képgaléria

Miroslav-Krzla-Schulzentrum-Eingang_mit_Eingang_gesamt_1024_9769

Eingang des Schulzentrums Miroslav Krzla

Miroslav-Krzla-Schulzentrum-Eingang_mit_Trauerecke_nah_1024_9768.jpg

Schulzentrum Miroslav Krzla, Eingang mit Trauerecke

 

Miroslav-Krzla-Schulzentrum-Eingang_Schulname_1024_9770