A „Magyarürögi vízfolyás rendezése” 2022-es önkormányzati projekt margójára

Nyílt levél a Polgármesterhez és a Projektfelelősökhöz, akik – remélhetőleg – felelősséget vállalnak a projekt esetleges megvalósulása esetén az érintettek életminőségében és ingatlanjaiban bekövetkezett kárért, értékcsökkenésért.

 

Az Éger-patak valahol egy nagy esőzés után (fotó: Kiss Magdolna, 2022.)

Az Éger-patak, mint vízfolyás és komplett ökoszisztéma nemzeti érték, országos ügy!

 

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt projektfelelősök, sok lakossági „egyeztetés” és vita után nem szeretnénk, ha csak esetleges alibi lenne a hivatkozásuk a klímaváltozásra, az árvízvédelemre és a lakossági szempontokra.

Azért sem, mert ezek a pontok mindannyiunk számára roppant fontosak, és éppen ezen pontok érvényesítése által szeretnénk egy természetközeli patakot.

Mert…

Az árvízvédelmet a kérdéses területen az önök által szorgalmazott betonos megoldás helyett sokkal olcsóbban, egyszerűbben, természetes módon és – ami fő szempont – hatékonyan meg lehet oldani.

Feltételezzük, hogy önök tisztában vannak az itteni – 25 év alatt 2 alkalommal bekövetkezett – villámárvíz okával, jellegével. Hogy ismerik a Water-sensitive urban design fogalmát. Veszik  a fáradságot, hogy valódi szakirodalmat tanulmányozzanak a klímaváltozásról.

Mindez ugyanis a jövőbe tekintő valós megoldásokat tenné lehetővé. Örömmel vennénk, ha ténylegesen odafigyelnének a helyben élő ökológus professzor ismereteire és tapasztalataira.

Az átereszeket bővítsék megfelelő méretűre és tartsák karban, a helyenkénti meder elhabosítást akadályozzák meg, a zsilippel szabályozzák (időben, a meteorológiai előrejelzésnek megfelelően) a tó vízszintjét. Ennyi és nem több”. (prof. Dr. Majer József ökológus, a Pécs TV-nek adott nyilatkozatából, 2022. 06.07.)

Szeretnénk, ha Önök a város érdekeit, beleértve az  önök által pártolt érintettek valós érdekeit védenék.

Most viszont az látható, mintha kifejezetten egy, nem a jövőbe mutató projektet védenének foggal-körömmel. A szakértők által is megfogalmazódott, hogy nem helyes egy legalább 50 éve elavult beton-projektet erőltetni. Nem szeretnénk azt hinni, hogy az egyetlen cél ezzel a patakregulációval és a vízfolyás betonmederbe kényszerítésével az lenne, hogy bizonyos anyagi és politikai érdekek érvényesülhessenek.

Egy technokrata mederrendezési terv megvalósítása tagadná az Éger-pataknak (19. századi nevén Vőgyi pataknak), mint természetes vízfolyásnak a létét. Ehhez kár lenne felhasználni az 1975-ben mesterségesen létrehozott Éger-tó zsiliprendszerét, önkényesen elzárni a patak útját, nem lenne jó, a patakkal úgy bánni, mint szennyvízcsatornával, kloákával.

Kár lenne tagadni a patak-völgy településének kertvárosias jellegét. Ennek nem is lenne értelme.

Kár lenne, az ártérre engedély nélküli építkezéseket is támogatni.

Nem válna előnyére sem a területnek, sem a városnak, ha ezt a területet zsúfolt belvárosi lakónegyednek átminősítenék.

Egy természetes patak látványa ne zavaró tényező legyen, hanem az életminőség forrása, minden olyan ember számára, aki éppen ezért szeretne ideköltözni.

Az Éger-patak természetes vízfolyás, melybe nevesített források, fakadó vizek, azaz buzgárok, erek folynak a lentebbi szakaszainál is. Ezeknél, a most betonozásra ítélt, mintegy 4 kilométeres alsóbb szakaszainál is – a házak ellenére is – létezik a biológiai sokszínűség.

A pécsi Éger-pataknak, a Mária dűlő-Hetesi köznél, egy körülbelül 30 méteres folyásánál minden évben rendszeresen megfigyelhető 47(!) védett állatfaj és 10 védett növényfaj, melyek összes eszmei értéke megközelíti az egymillió forintot (csak egy példányt számolva). De ez az összeg jóval több, mert ezek az állatok, növények nem egymagukban jelennek meg.

Szívből reméljük, hogy felismerik; azzal tehetnek jót, nemcsak egyeseknek, hanem mindannyiunk számára, ha mérlegelik az egyéb, általunk többször tálalt megoldásokat. Ebben segíthet a valós párbeszéd, amit mi szorgalmazunk. Ha nem hagyják érdemi válasz nélkül a Tiltakozók által benyújtott petíciókat, például a 2022. május 16-i beadványukra a mai napig nem érkezett válasz. Ha nem tolják félre a mára már 300 fölötti ellenző véleményét.

Feltételezzük, hogy Önök is ismerik a témát érintő kisvízfolyás-rehabilitációs szabványt, mely segíti a teljesen természetes megoldásoktól a teljesen mesterségesig tartó skálán az ökológiailag optimális megoldások alkalmazását. (Ha hivatalosan használja valaki, meg kell venni, de csak pár ezer forint). Ezt minden patakos beavatkozásba kötelező elemként be kellene építeni, és a közbeszerzés dokumentumokba is. Ha ez még nem történt volna meg, nyomatékkal kérjük, hogy ezt tegyék meg.

Ismételten idézzük prof. Dr. Majer József ökológust: „Az átereszeket bővítsék megfelelő méretűre és tartsák karban, a helyenkénti meder elhabosítást akadályozzák meg, a zsilippel szabályozzák (időben, a meteorológiai előrejelzésnek megfelelően) a tó vízszintjét. Ennyi és nem több”. (prof. Dr. Majer József ökológus)

Javasoljuk, hogy a pályázaton nyert összeg maradékával pedig revitalizálják a patak már korábban burkolt szakaszait.

Egyébként  nem ártott volna a 6-os úttól D-re eső patak-szakaszt is megemlíteni, amikor publikussá tették az önkormányzati tervezetet a patak felső szakaszára vonatkozóan. Ez a rész sem csak az ott lakók ügye. A város polgárainak joga van tudni, hogy itt milyen beavatkozásokat terveznek. Kérdésünk, hogy terveznek-e egyáltalán itt valamilyen beavatkozást, vagy marad a beton? Történt-e felmérés a szakasz biológiai aktivitásáról?

 

Végül, de nem utolsó sorban. A pályázati pénzt egy természetes vízfolyás rendezésére nyerték még kb. 6 évvel ezelőtt,  melyre érvényesek bizonyos előírások.

Ha továbbra is ragaszkodnak a projektfelelős és a döntéshozók a jelenlegi publikus mederrendezési tervezethez, élni fogunk minden rendelkezésünkre álló jogi eszközzel, hogy megakadályozzunk egy valójában környezetrombolást előidéző korszerűtlen, egyoldalú és a fenntarthatósághoz kiemelten megkövetelt jövőképességet megtagadó lépést.

 

Pécs, 2022. 06. 13.

 

 

A Tiltakozók